• RUP_Sint_Katelijne_Waver_DA_Consult

Sint-Katelijne-Waver – RUP Bruultjeshoek

Hoewel het toekomstgericht een betere optie is om enerzijds meer geconcentreerde woongebieden te creëren en anderzijds de open ruimte te vrijwaren, is dit in de dagelijkse praktijk eerder uitzonderlijk te noemen.

In Sint-Katelijne-Waver heeft het bestuur, via een RUP, toch een duurzame invulling gegeven aan het woonuitbreidingsbied Bruultjeshoek door het te laten herbestemmen tot een open ruimte met sport- en recreatiepark, aansluitend bij de reeds aanwezige voorzieningen.

De nieuwe bestemming van dit gebied komt zowel tegemoet aan de wensen van de lokale sportorganisaties als aan de recreatieve wandelaars en de buurtbewoners en de plaatselijke verenigingen. Zo zal er bijvoorbeeld op termijn ook speelruimte gerealiseerd worden bij de nieuwe scoutslokalen. Het gebied zal de woon- en leefkwaliteit in de ruime omgeving ten goede komen.

D+A ging voor dit project eerst aan de slag met de basis, nl. het herdefiniëren van de bestemming van dit gebied. Via een RUP werd het woonuitbreidingsgebied herbestemd naar gemeenschapsvoorzieningen, recreatie en een ruime zone gemengd openruimtegebied. Dit creëert een unieke opportuniteit om in een landschappelijk en natuurlijk geheel diverse functies onder te brengen en een zeer waardevolle belevingsruimte te creëren. Zo wordt er ruimte voorzien voor sportinfrastructuur aansluitend bij de huidige sporthal, een nieuwe locatie voor de scouts en zéér veel ruimte voor wandelaars, speelvoorzieningen, Finse piste, verblijfsruimte en dit alles in een groen en aangenaam kader.

Met het RUP werd het kader geschept om het sport- en recreatiepark te kunnen realiseren. D+A kreeg eveneens de kans om een eerste voorontwerp te maken waarbij de visie uit het RUP vorm kreeg in concrete ontwerpkeuzes. Speciale aandachtspunten hierbij zijn de waterhuishouding van het gebied, het reliëf en de wijze waarop de diverse functies optimaal kunnen worden ingeplant om zowel op de korte als de lange termijn een functioneel en kwalitatief geheel te realiseren. D+A werd aangesteld om vanuit het voorontwerp een definitief ontwerp en de nodige vergunningsaanvragen op te maken. Vervolgens wordt nu ook de praktische uitvoering aangepakt door de specialisten uit Halle & Mechelen.

D+A is dan ook zeer verheugd om blijvend te kunnen mee werken aan de realisatie van dit openruimtegebied waar een veelheid aan functies een plaats kunnen krijgen.

Meer weten? Hans Gielis helpt u graag verder.