• RUP_Corbeille_foto01
  • RUP_Corbeille_foto02
  • RUP_Corbeille_foto03

Haacht – RUP site La Corbeille

De huidige bestemming volgens het gewestplan voor de site La Corbeille, namelijk industriegebied, stemt niet meer overeen met de huidige invulling ervan. De gemeente Haacht wenste dan ook een meer geschikte bestemming toe te kennen aan het gebied, rekening houdend met de huidige invulling van het plangebied (handelsactiviteiten, bedrijvigheid, gemeentelijke diensten…), de nabijheid van de spoorweg en de stationsomgeving en de nabijheid van het centrum van Wespelaar. Om dit te realiseren werd het RUP Site la Corbeille opgemaakt door D+A Consult waarbij een menging van functies afgestemd op de huidige realiteit het uitgangspunt vormt.

Meer weten? Ann Lambrechts helpt u graag verder.