• RUP_ruimte_foto01
  • RUP_ruimte_foto02
  • RUP_ruimte_foto03
  • RUP_ruimte_foto04

Sint-Pieters-Leeuw – RUP Open Ruimte

Met de opmaak van RUP Open ruimte concretiseert de gemeente Sint-Pieters-Leeuw de visie op de open ruimte uit haar gemeentelijk ruimtelijk structuurplan.

Om deze visie haar doorvertaling in de praktijk te geven is het vastleggen van gepaste bestemmings- en inrichtingsvoorschriften in een RUP onontbeerlijk. Het gaat om een gebiedsdekkend RUP waar grote delen van het grondgebied van Sint-Pieters-Leeuw zijn in opgenomen. Bij dit alles wordt de inbedding van landbouw en natuur in goed gestructureerde gehelen vooropgesteld. Hierbij moeten voldoende ontwikkelingsperspectieven geboden worden voor de landbouwsector. Daarnaast wordt een ecologisch netwerk gecreëerd doorheen de gemeente en worden garanties op een basisnatuurwaarde over de volledige open ruimte vastgelegd.

Meer weten? Luc Bosmans helpt u graag verder.