• RUP_Diestersteenweg_foto01
  • RUP_Diestersteenweg_foto02
  • RUP_Diestersteenweg_foto03
  • RUP_Diestersteenweg_foto04

Nieuwerkerken – RUP Diestersteenweg

De ongecontroleerde ontwikkeling van functies langsheen de Diestersteenweg zorgde samen met de veelheid aan verschijningsvormen van bebouwing voor een onsamenhangend geheel. Dit deed afbreuk aan de aanwezige visuele en landschappelijke kwaliteiten in het gebied en de woonkwaliteit.

Met de opmaak van het RUP Diestersteenweg wenste de gemeente hier een antwoord op bieden. Bij de opmaak van het RUP heeft D+A Consult ingezet op een differentiatie van functies en woonvormen langsheen de steenweg. Zo werd een concentratie van functies ter hoogte van het centrumgebied nagestreefd en werd in de overige zones ingezet op een maximaal behoud van de open ruimte (landbouw en natuur) verweven met de aanwezige woonfunctie.

Meer weten? Ann Lambrechts helpt u graag verder.