• Rumst_Molleveld_Terhagen_masterplan_3
  • Rumst_Molleveld_Terhagen_masterplan_4
  • Rumst_Molleveld_Terhagen_masterplan_5
  • Rumst_Molleveld_Terhagen_masterplan_6
  • Rumst_Molleveld_Terhagen_masterplan_0
  • Rumst_Molleveld_Terhagen_masterplan_1
  • Rumst_Molleveld_Terhagen_masterplan_2

Rumst – Molleveld

Wedstrijddossier – Met ons uitgangspunt ‘Ruimte voor ideeën’, gaan de D+A-specialisten graag op zoek naar de best mogelijk invulling voor een ruimte zodat deze helemaal op mensenmaat wordt ingekleurd. Voor het projectgebied Molleveld te Rumst dienden D+A en Hub Architects een ruimtelijke visie en beeldkwaliteitsplan in binnen de context van een wedstrijd.

Terhagen
Het projectgebied, Terhagen, ligt tussen de duidelijke kernen van Boom en Rumst en bestaat momenteel uit kleine arbeidswoningen met beperkt openbaar domein en weinig groenvoorziening. In het verleden werd in deze streek massief klei uitgegraven voor de baksteenindustrie. Hierdoor ontstonden nieuw gevormde landschappen met pioniersbossen. De ligging naast de Rupel, met zijn getijdenwerking, biedt biologische en recreatieve troeven. Verder is deze zone ideaal gelegen tussen Antwerpen en Brussel, vlakbij zowel de A12 als de E19.
In het voorstel brachten we al deze elementen in overweging om te komen tot een geïntegreerde en kwalitatieve nieuwe woonomgeving met respect voor de historische, natuurlijke en landschappelijke troeven van het gebied.

Genus loci
Het concept voor dit gebied werd gebaseerd op een grondige analyse van de bestaande randvoorwaarden, de historische evolutie en de nog aanwezige kwaliteiten. Hierbij sprongen enerzijds de landschappelijke kwaliteiten van de Rupelvallei en anderzijds de cultuurhistoriek van de baksteenindustrie in het oog. Deze twee elementen vormden dan ook de cruciale bouwstenen voor een hedendaagse woononwikkeling die aanknoopt met de ‘genus loci’ van de site Molleveld.

Masterplan op mensenmaat
Het masterplan toont dan ook de nauwe verwevenheid van het stedenbouwkundige concept met de landschappelijke kwaliteit van de Rupelvallei en de rijke historiek van de baksteenindustrie. Langsheen de oever en de dijk wordt een royale groene en waterrijke ruimte voorzien. De verschaling en versnijding van het woonweefsel gebeurt op het hoogste schaalniveau door het vormgeven van brede, groene, landschappelijke verbindingen tussen de oever en het hoger gelegen noordelijke plateau met de kleiputten. Bovendien sluiten deze open ruimtes aan op de historische ondertunnelingen onder de Kapelstraat door zodat deze ook ingezet kunnen worden als ecologische verbindingen. In oost-west richting ontstaat door verschillende kleinschaligere doorsteken een doorwaadbaar geheel van bouwvelden dat naadloos aansluit op de bestaande kern van Terhagen.

Gefaseerde ontwikkeling
Het plan vormt een verfijnd raamwerk dat doorheen de tijd kan ingroeien en dat rekening houdt met bestaande fragmenten en eigendomsstructuren. Uit ervaring weten wij dat deze bepalend zijn voor het succesvol ontwikkelen van dit soort plannen.

Publieke ruimte
De publieke parken fungeren als uitgesproken groene rust- en verpozingsruimten ten behoeve van zowel de bewoners van de nieuwe ontwikkeling alsook de Terhagenaren. Zodoende zal het groen ook als ontmoetingsruimte opereren.

Meer weten? Ann Lambrechts helpt u graag verder.