• Fases Bredestraat Heist op den Berg

Heist-op-den-Berg, Bredestraat

De gemeente Heist-op-den-Berg startte in 2010 een dossier op om het smalle, verouderde fietspad van de Bredestraat te vernieuwen. Deze heraanleg was de ideale kans om deze straat ook te voorzien van de nodige riolering. Aangezien het een bovengemeentelijke verbindingsriolering betreft, zal Aquafin de kosten van de aanleg van deze riool op zich nemen.  Na de goedkeuring van het ontwerp van deze rioleringswerken volgde nadien ook de opdracht van VMM om ook de omliggende straten te voorzien van een riolering. De kosten hiervan worden gedragen door rioolbeheerder Hidrorio.

De inwoners van Heist-op-den-Berg kunnen alvast uitkijken naar enkele verbeteringen:
– een nieuw, veiliger en groener dubbelrichtingsfietspad in de Bredestraat
– installatie van een rioleringsstelsel met drie pompstations in de Bredestraat, de Pastoor Mellaertsstraat, de Lammeneelstraat en de Schaliehoevestraat
– heraanleg van de volledige wegenis in bovenvermelde straten
– het water in de bestaande beken van Heist-op-den-Berg zal heel wat schoner worden.

D+A volgt dit project op van aanvang tot oplevering. Bij aanvang werd het volledige project toegelicht aan de bevolking. De ontwerpfase is intussen afgesloten. Midden 2017 werd er gestart met voorbereidende werken, door de nutsmaatschappijen, waaronder de aanleg van een nieuwe hoofdleiding voor het drinkwater. Hiervan werd een eerste fase afgerond. In mei 2018 kon gestart worden met de effectieve rioleringswerken waarbij D+A ook de werfopvolging  verzorgt. D+A staat eveneens in voor het afkoppelingsadvies voor de private woningen.
Aquafin geeft via deze link de laatste updates rond dit project.

Bij de oplevering van dit project zullen 260 woningen (gezinnen) aangesloten zijn op de riolering en zo ook op de waterzuiveringsstations van Aquafin. Op termijn zullen, dankzij de nieuwe rioleringsinfrastructuur, nog eens 390 woningen extra aangesloten worden. Heist-op-den-Berg wordt in de toekomst dus nog een stukje schoner.

Meer weten? Hans Gielis helpt u graag verder.