• PRUP_Poort_foto01
  • PRUP_Poort_foto02
  • PRUP_Poort_foto03

Provincie Antwerpen – Structuurvisie PRUP Poort Vrieselhof en Fort van Oelegem

In kader van het gebiedsgericht beleid selecteerde de Provincie het begin- en eindpunt van de Antitankgracht als poort, een onthaalplaats die kan bijdragen tot een gecoördineerde inrichting en ontsluiting van de fortengordels. Voor de realisatie van de Poort Vrieselhof – Fort van Oelegem werd door D+A Consult een structuurvisie voor het provinciaal domein en het eraan gekoppelde fort uitgewerkt. Centraal hierbij staat de uitbouw van de poortfunctie op een duurzame wijze in relatie tot de bestaande belangrijke natuur- en erfgoedwaarden in het gebied. Eén van de acties ter realisatie van deze structuurvisie is de opmaak van een provinciaal RUP. D+A Consult stond ook in voor de opmaak van dit RUP. Door het uitwerken van gepaste bestemmings- en inrichtingsvoorschriften worden specifieke ontwikkelingsperspectieven geboden die de realisatie van de structuurvisie op het terrein mogelijk maken en stimuleren.

Meer weten? Ann Lambrechts helpt u graag verder.