• Opwijk_Borchtsite_presentatieplan_DA_Consult_def
  • Opwijk_Borchtsite_ondergronds_bufferbekken_DA_Consult_def
  • Opwijk_Borchtsite_wandelpad_DA_Consult

De gemeente Opwijk en D+A zijn al meer dan 10 jaar partners om ruimte beter af te stemmen op mensenmaat. Met het opstellen van enkele RUP’s, en ook de laatste herziening van het RUP Nanove, kennen onze specialisten intussen heel goed deze streek.

Met het parkeerplein Borchtsite worden de bepalingen uit het RUP Nanove ook in de praktijk gebracht. Het ontwerp van deze groene ruimte werd nauwkeurig afgestemd op de ligging binnen een park, op de parkeerbehoefte, op de perceelsconfiguratie en op de bestaande bomen. Deze nieuw, ingerichte groenkamer – binnen het park Hof ten Hemelrijk – krijgt meerdere functies die zowel de bewoners als de bezoekers van Opwijk zullen ten goede komen.

Met een nieuw parkeerplein – 93 extra parkeerplaatsen – wordt de druk in de straten van Opwijk sterk verlaagd. Het plein zal buiten de parkeerfunctie ook ruimte bieden voor grote en kleine evenementen. Het parkeerterrein werd opgesplitst in twee delen. Eén deel voor extensief gebruik werd opgetrokken in beton, het andere deel dient als overflow-parking en werd uitgevoerd in kleiklinkers.

De natuurlijke vormgeving van de parking, mede door de inplanting van bomen en de afstemming met het park, zorgt centraal en in het noorden van de site voor een open ruimte. Deze open ruimte heeft een oppervlakte van ± 1500 m² en vormt de ideale basis als plein. Het plein kent een volledige integratie met het park. Dit wordt gerealiseerd door beplantingen en bomen die de aanwezige groenstructuren in het park “Hof ten Hemelrijk” doortrekken. Zo worden ook groene vingers voorzien binnen het parkeerplein als infiltratiezones.

Buiten ruimte om te parkeren en te feesten, wordt dit ook een plaats om te spelen. Zo wordt er in een volgende fase ook nog een skatepark ingericht.

In het nieuwe ontwerp is er ook gedacht aan de waterhuishouding. Zo werd de Asbeek opnieuw open gelegd en slim geïntegreerd in het ontwerp. De oevers werden uitgebreid als infiltratiezones. De verdere, natuurlijke ontwikkeling van de oevers zal zo de landschappelijke waarden bijkomend versterken. Onder het parkeerplein werd ook een ondergronds bufferbekken geïnstalleerd aan de Asbeek, in samenwerking met Aquafin.

D+A verzorgde voor deze projectzone alle stappen vanaf de ruimtelijke ordening – RUP Nanove – tot het ontwerp van de buitenruimte, het technisch ontwerp van de infrastructuur en de riolering, de werfopvolging en de veiligheidscoördinatie.

Meer weten? Ann Lambrechts helpt u graag verder.