• NMSC_foto01

Melsbroek – Nationaal Multiple Sclerose Centrum (NMSC) mobiliteitsstudie

Voor de uitbouw van het Nationaal Multiple Sclerose Centrum (NMSC) te Melsbroek tot woon-, zorg- en revalidatiecampus was een mobiliteitsstudie nodig voor het bekomen van een stedenbouwkundige vergunning. De door D+A Consult gemaakte mobiliteitsstudie legt de focus op het parkeren, het STOP-principe en de verkeerscirculatie op en nabij het terrein. Op basis van voorgestelde ontwerpplannen is een toekomstig mobiliteits- en bereikbaarheidsprofiel opgesteld, aangevuld met maatregelen om huidige en mogelijk toekomstige verkeersproblemen tot een minimum te beperken en multimodaliteit aan te moedigen.

Meer weten? Ann Lambrechts helpt u graag verder.