• Ninove_Beverstraat
  • Ninove_sfeerbeeld_centrale pleinruimte_Beverstraat_D+A
  • Template voor C3D 2010

Beeldkwaliteitsplan centrum Ninove

D+A maakt voor de stad Ninove een stedenbouwkundige studie, als basis voor een duidelijke visie en toekomstbeeld voor een autoluw centrum. Hierbij is er in het bijzonder aandacht voor het Oudstrijdersplein en de Beverstraat. Doel? Een leefbare, bereikbare stad voor bewoners, handelaars en bezoekers creëren. Hierbij wordt ook gedacht aan de parkeerproblematiek en het parkeermanagement.

Er wordt een globale visie ontwikkeld voor de opwaardering van de betrokken commerciële zones met afweging van de belangen van de diverse gebruikers van de omschreven zones. De conclusies van deze studie zullen uiteindelijk de aanzet geven tot het opstarten van een kwalitatief stadsvernieuwingsproject dat leidt tot een herontwikkeling van het centrum van Ninove tot een autoluwe zone.

Meer weten? Ann Lambrechts helpt u graag verder.