• Galbergen_Mol_Kaderplan
  • Galbergen_Mol_2
  • Galbergen_Mol_3
  • Galbergen_Mol_4
  • Galbergen_Mol_5
  • Galbergen_Mol_6
  • Galbergen_Mol_7
  • Kaderplan
  • Galbergen_Mol_kaderplan

Kaderplan Galbergen, Mol

Met het kaderplan ‘Galbergen’ wordt een toekomstvisie voor dit 108 ha tellende gebied uitgewerkt. Hierbij worden de clustering van verschillende activiteiten en de toekomstmogelijkheden ervan aangegeven.  Dit plan zal de basis zijn voor de uitwerking van toekomstige RUP’s.

Het gebied bestaat uit een stuifzandcomplex centraal tussen Mol, Ginderbuiten, Sluis en Achterbos. Deze overwegend groene, natuurlijke zone bevat verschillende functies zoals gemeenschapsvoorzieningen en recreatieve sport- en jeugdinfrastructuur.  Los hiervan worden de natuurlijke zones recreatief gebruikt door de inwoners van Mol. Het gebied wordt begrensd door de Turnhoutsebaan, Sluis, de Brandstraat en de Kapellestraat.

Binnen het plan worden de functies, de natuurwaarden, de gebruikers en de padenstructuur in kaart gebracht en ze worden op elkaar afgestemd.  Hierbij wordt de groene kwaliteit versterkt en beschermd zonder dat er ingeboet moet worden aan het recreatief gebruik.  Met de visie ‘Inzetten op bestaande structuren en netwerken’ spelen we in op de bestaande kwalitatieve elementen van het studiegebied.  Deze visie wordt verder in detail uitgewerkt in  vier concepten:
1. versterken en herstellen van het landschap;
2. versterken en organiseren van bestaande clusters van functies;
3. organiseren en uitbreiden van het bestaand netwerk van paden en wegen;
4. inzetten van de randen voor een sterkere verwevenheid en relatie met de ruimere omgeving.

Meer weten? Ann Lambrechts helpt u graag verder.