• Zonnestraat02
  • Zonnestraat03
  • Zonnestraat04

Het betreft infrastructuur- en omgevingswerken rondom 34 nieuwe wooneenheden. Deze wooneenheden zijn ontworpen in een nieuwe verkaveling. Het gebied ligt in de Zonnestraat, nabij de Neckerspoelstraat en grenst aan de Boerenkrijgstraat. De ingreep strekt zich over de verkaveling en de zonnestraat.

In het kader van de infrastructuurwerken werd een studie opgemaakt i.v.m. de waterhuishouding binnen de verkaveling en de omgeving (Zonnestraat). De verkaveling wordt zowel voor de vuilwaterleiding als voor de regenwaterleiding aangesloten op de nieuwe riolering in de Zonnestraat. De nieuwe RWA in de Zonnestraat sluit op zijn beurt aan op de Boerenkrijgstraat. De nieuwe DWA leiding in de Zonnestraat sluit aan op de bestaande riolering in de Nekkerspoelstraat.

Binnen de afwatering wordt zowel het afvalwater als het regenwater behandeld (buffering, infiltratie, hydraulisch nazicht ed. ).

Voor de omgevingswerken kunnen we het projectgebied omvatten in 4 ruimtelijke onderdelen. (1) De Zonnestraat, (2) het groene plein, dat deels over de Zonnestraat wordt doorgetrokken, (3) het speelparkje, (4) de achterliggende private parkeerzones.

(1) De zonnestraat: De stad Mechelen krijgt stilaan een uniform straatbeeld als het gaat om woonstraten. We willen deze positieve trend doortrekken in dit project.

Het ontworpen wegprofiel bestaat uit een voetpad in betonstraatstenen met toplaag in natuursteengranulaat, een geprefabriceerde betonnen boordsteen type IB/IE in opstand. Op verschillende plaatsen wordt een drempelloze overgang voorzien. De voetpaden hebben een breedte van minstens 1,50m.

De rijweg wordt aangelegd in KWS verharding. Het profiel wordt verschillende malen doorbroken door plantvakken met straatbomen die het wegprofiel visueel versmallen. Tussen deze plantvakken wordt geparkeerd, de parkeerzones zijn herkenbaar door een witte doorlopende lijn. De rijweg heeft een breedte van 4,75m en een parkeerstrook van 2,00m.

(2) Het “plein” trachten we (figuurlijk) over het wegprofiel heen te leggen. De verkeersdrempel moet de bestuurder hier attent op maken. Op het plein, blijft langsparkeren mogelijk, als de meeste voertuigen overdag weg zijn, komt het plein helemaal tot zijn recht. Het is een groen plein, met licht glooiende grasvlaktes en mooie hoogstambomen. Tussen de grasvlakten worden kleine, gezellige deelpleintjes gecreëerd. Met betonnen zitbanken die uit de boordsteen springen, het zitvlak zelf wordt afgewerkt in hout. Langsheen de woningen worden plantmassieven aangeplant, deze maken het plein groener en zorgen voor het behoud van privacy in de nieuwe woningen. De groene inrichting gaat subtiel over naar het speelparkje.

(3) Het speelparkje is deels verzonken, naar de rooilijn toe komt het geheel stilaan terug gelijkgronds. Op deze manier creëren we een zitelement en hebben we de gevels als rugdekking. Zo wordt een zeer gezellige, geborgen ruimte gecreëerd. De zitelementen worden voorzien van een houten zitvlak.

Het speelparkje krijgt een speelse inrichting met speelheuveltjes en daardoor enkele stapstenen. Die tevens een de looplijn naar of van de private parkeerzone is.

(4) De achterliggende private parkeerzones worden aangelegd in een waterdoorlatende betonstraatstenen. De parkeerplaatsen zelf worden in betongrasdallen aangelegd. De parkeerzones zijn sober, met enkele hoogstambomen en een haag.

Meer weten?

Contacteer Luc Bosmans