• D+A_Speecqvest7
  • D+A_Speecqvest9
  • D+A_Mechelen_Speecqvest_Vestenpark

Mechelen – Hendrik Speecqvest

Om de Tangent en de R6 in Mechelen optimaal te laten functioneren is een ‘downgrading’ van de Vesten noodzakelijk. Vanuit verkeerstechnisch standpunt is het perfect haalbaar om een ‘Vestenpark’ te realiseren op het grootste deel van de Vesten. Een startnota voor de volledige Vesten werd opgesteld en behandeld op de GBC en de RMC.

Vestenpark

In navolging van de realisatie van de ondergrondse parking Bruul, is door het stadsbestuur beslist om dit deel van de Vesten, namelijk de Hendrik Speecqvest – tussen de kruispunten Raghenoplein en Kardinaal Mercierplein – aan te leggen volgens het concept ‘Vestenpark’. Het ontwerp van het deel Speecqvest is flexibel naar mobiliteit.

Technisch luik

D+A zorgt voor de technische uitwerking van het project, het rioleringsconcept, de stedenbouwkundige vergunningsaanvraag en de opvolging van de uitvoering van de werken. Omgeving verzorgt de coördinatie, de visievorming en het ontwerp.

Meer weten? Luc Bosmans helpt u graag verder.