• Machelen_Kernversterking_DA_Consult_3
  • Machelen_Kernversterking_DA_Consult_1
  • Machelen_Kernversterking_DA_Consult_2

Machelen – PPS Kernversterking

De gemeente Machelen wenst een deel van haar centrum om te vormen tot een nieuwe, residentiële ontwikkeling met enkele publieke accenten (een kinderdagverblijf, een ontmoetingsruimte, efficiëntere circulatie voor de sporthal). Om dit optimaal te realiseren heeft Matexi een team van ervaren architecten, landschapsarchitecten, ingenieurs en stedenbouwkundigen samengesteld, met als doel een ontwerp op te maken dat maximaal voldoet aan de wensen van de gemeente, maar dat ook rekening houdt met het actuele dorpsleven.

Machelen is een bijzondere gemeente, het kleinschalig dorpse karakter wordt gecombineerd met omliggende grootstedelijke functies en infrastructuren. Voor de inwoners is Machelen naast een kwalitatieve en veilige thuis dus ook de perfecte uitvalsbasis als knooppunt van verbindingen. Gezien de dominantie van de grootstedelijke schaal, is het een continue evenwichtsoefening om de balans tussen beide schaalniveaus te bewaren: elke kans om het dorpse karakter te bewaren of versterken moet aangegrepen worden.

Dit project draagt hiertoe bij door het opnieuw aaneen schakelen van het bestaande weefsel, door in te zetten op lokale kwaliteiten en op geborgenheid. De ontwikkeling van de site doet een plek ontstaan om tot rust te komen, waar mensen kunnen wonen in een kindvriendelijke buurt, waar men nog contact heeft met de buren en tijd kan doorbrengen met familie en vrienden.

Het projectgebied bestaat uit 4 sites die met elkaar verbonden worden door nieuwe wegen en pleinen met een autoluw karakter. Dit wordt onder andere bereikt door alle nodige parkeerplaatsen voor de nieuwe woningen ondergronds te voorzien. De 4 sites liggen centraal, maar tegelijk verspreid over het centrum; de uitdaging was om het ontwerp als een coherent geheel te laten functioneren. De bestaande buurt zal dus versterkt worden met aantrekkelijke architectuur en kwaliteitsvolle buitenruimtes.

D+A verzorgt binnen het team van specialisten de topografische opmetingen, de vergunningsaanvraag, het technisch ontwerp van de infrastructuur-en rioleringswerken en de opvolging van de uitvoering van de werken tot en met de definitieve oplevering.

Meer weten? Luc Bosmans helpt u graag verder.