• Liedekerke_station_DA_Consult_team_A8_5
  • Liedekerke_station_DA_Consult_team_A8_4
  • Liedekerke_station_DA_Consult_team_A8_3
  • Liedekerke_station_DA_Consult_team_A8_2
  • Liedekerke_station_DA_Consult_team_A8_1

Liedekerke – Stationsomgeving

Sinds 2013 wordt met Team A8 (D+A Consult, SBE & OMGEVING) gewerkt aan de stationsomgeving van Liedekerke in opdracht van het Agentschap Wegen & Verkeer (AWV), de gemeente Liedekerke, de NMBS-holding, Infrabel en TMWV (partner van water-link). Dit project werd van louter een ontwerpopdracht voor de infrastructuur verruimd tot een brede aanpak voor een nieuwe, levendige publieke ruimte die wordt toegevoegd aan het weefsel van Liedekerke. Het totaalproject voldoet daarmee perfect aan de suggesties uit het milieueffectenrapport en gaat bovendien nog verder. Bij het ontwerp lag de focus op alle essentiële onderdelen van een hedendaagse stationsomgeving. Omwille van de nabije waardevolle natuurelementen, waaronder het natuurreservaat De Valier in de vallei van de Bogijnengracht, worden de geplande infrastructuren in oppervlakte tot een strikt noodzakelijk minimum herleid. Verder worden de mobiliteit en de leefbaarheid op een evenwaardige manier behandeld.

Mobiliteit in de Affligemsestraat

D+A Consult staat sinds de start van dit project in voor het technisch ontwerp en de werfopvolging. In een eerste fases werd de mobiliteit aangepakt met de aanpassing van de nabijgelegen rotonde. Dankzij twee rijstroken en de aanleg van een bypass richting E40, werd de capaciteit aanzienlijk verhoogt. Tussen de rotonde en het station, werd de Affligemsestraat ook grondig heringericht. Hier werd een heldere verkeersstructuur gerealiseerd met een groene middengeleider. De stationsparking is nu vlotter en veiliger bereikbaar.

Watersysteem met gescheiden stelsel

Bij de heraanleg van deze omgeving werd ook een duurzaam waterbeleid uitgewerkt. Dankzij een gescheiden stelsel zullen afvalwater en regenwater gescheiden worden afgevoerd. Deze scheiding van regen- en afvalwater is niet enkel van toepassing voor het openbare gedeelte. De Vlaamse milieuwetgeving verplicht ook het scheiden op privaat domein (woningen en bedrijven), het zogenaamde afkoppelen, zodra een gescheiden rioleringsstelsel wordt aangelegd in de straat.

Ecobruggen over de vallei van de Bogijnengracht

De vallei van de Bogijnengracht blijft bewaard als te ontwikkelen natuurgebied. De gracht wordt verbreed om zo zacht glooiende oevers te creëren. Zo komen de lager gelegen delen onder water te staan en worden dit zones met een breed gamma aan water- en oevervegetaties. Op de hogere delen blijven de bestaande, waardevolle bomen behouden en zullen wilgen en elsen toegevoegd worden. In de tussengedeeltes, die bij hevige regenval kunnen overstromen, komen dan weer rietvegetaties. Om de natuur in deze vallei niet te verstoren, werden de noodzakelijke verbindingen – de Affligemsestraat en een fiets- en voetgangersbrug (van de Stationsstraat naar het station) – gerealiseerd met ecobruggen op pijlers.
Na de herinrichting van de vallei van de Bogijnengracht kan in deze groene stationsomgeving maar liefst 33.000 m3 gebufferd worden bij hevige regenval.

Parkeren in het groen

De totale omgeving zal 569 parkeerplaatsen tellen, 407 voor lang parkeren en 113 voor kort parkeren (max. 2 uur). Verder zijn er ook nog kiss & ride-zones voor het afzetten of oppikken van treinreizigers. Pendelaars worden verder ook gestimuleerd om met de fiets naar het station te komen. Er wordt een aantrekkelijke fietsinfrastructuur voorzien met ruime fietsstallingen en een fietspunt voor kleine fietsherstellingen.

Stationsplein en natuurgebied

Na de realisatie van een modern stationsgebouw door de NMBS-holding, gaat D+A opnieuw aan de slag voor de realisatie van het stationsplein. De laatste fase wordt dan de ontwikkeling van het natuurgebied. 

Meer weten? Hans Gielis helpt u graag verder.