• Leuven_burchtstraat_publieke_ruimte_DA_consult_5
  • Leuven_burchtstraat_valkerijgang_DA_consult
  • Leuven_burchtstraat_publieke_ruimte_DA_consult_1
  • Leuven_burchtstraat_publieke_ruimte_DA_consult_2
  • Leuven_burchtstraat_publieke_ruimte_DA_consult_3
  • Leuven_burchtstraat_publieke_ruimte_DA_consult_4
  • Leuven_burchtstraat_grondplan_DA_consult
  • Leuven_burchtstraat_publieke_ruimte_DA_consult_banner

Leuven – Burchtstraat

Het project omvat de heraanleg van de Glasblazerijstraat vanaf de Burchtstraat tot aan de zandvang ‘Den Hond’ (Waterwegen en Zeekanaal), met inbegrip van de Valkerijgang.

De locatie van het project is in meerdere opzichten opmerkelijk:
– bevindt zich aan het uiteinde van de nieuwe stadsontwikkeling rond de Vaartkom;
– vormt een poort tot de stad aan de voet van de Keizersberg;
– legt de link tussen de historische industriële site en bestaande woonblokken;
– ligt tussen twee groene ruimten;
– heeft een bijzondere veelhoekige vorm.

POLO.architects ontwierp in opdracht van de bouwmaatschappij Dijledal een bouwblok met 90 sociale woningen en een ondergrondse parkeerkeergarage.
D+A stond in voor het ontwerp van de publieke ruimte van dit nieuwe bouwblok en het ontwerp van de Burchtstraat, Glasblazerijstraat en Valkerijgang.

De herinrichting van de Glasblazerijstraat wordt opgevat als een verblijfsstraat met plaatselijk verkeer waarbij de bestrating van gevel tot gevel doorloopt op eenzelfde niveau. De bestrating bestaat in hoofdzaak uit gebakken kleiklinkers, de parkeervakken zijn uitgevoerd in keien. De rijwegzone wordt afgebakend door middel van betonnen stroken. Deze lijnvormige elementen worden doorheen het ganse project gebruikt als ‘floorscaping’. De voetpadzone langs de Burchtstraat wordt uitgevoerd in grés platinnen.

Het binnenplein van het nieuwe bouwblok wordt verhard in gebakken kleiklinkers. Onder dit binnenplein bevindt zich een ondergrondse parkeergarage. In deze parkeergarage zijn boombakken voorzien ter hoogte van de bovengrondse plantvakken zodat hoogstammige bomen kunnen aangeplant worden op dit plein.

In de Valkerijgang wordt hetzelfde bestratingsmateriaal en lijnenspel doorgetrokken net als in de zone tussen het nieuwbouwproject en De Hoorn. Op het einde van de Valkerijgang wordt een bestaande bakstenen muur afgebroken en vervangen door een borstwering. Op deze manier wordt de relatie met het water opnieuw hersteld en krijgt dit doodlopend straatje een meer open karakter.

Meer weten? Luc Bosmans helpt u graag verder.