• DNA Lanaken BKP
  • Lanaken Beeldkwaliteitsplan
  • DNA
  • groene drager recreatieve routes
  • overkoepelende visie
  • pleinen centrum

Lanaken Beeldkwaliteitsplan (BKP) en uitvoeringsprojecten

Het concept achter het beeldkwaliteitsplan, “Het DNA van Lanaken”, is opgebouwd uit een groene en een rode streng die op strategische plekken samenkomen. De strengen hebben respectievelijk betrekking op het landschap van en langs de Langkeukelbeek en de historische linten van Lanaken. Het doel van het beeldkwaliteitsplan is dan ook tweeledig: het beekdallandschap meer herkenbaar maken en leidend laten zijn voor toekomstige ontwikkelingen, voor het centrum geldt zowel het verhogen van de verblijfskwaliteit voor bewoners en bezoekers als het versterken van een compact winkelhart met heldere looplijnen en sfeervolle pleinen. De visie stelt voor om de relatie tussen het landschap en het centrum onderling te vergroten wat onder meer tot uiting komt in het openleggen van de Langkeukelbeek op het Molenweideplein. In de toekomst zal het beeldkwaliteitsplan als leidraad functioneren bij plannen voor onder meer herinrichtingen, nieuwbouw en restauraties.

Meer weten? Ann Lambrechts helpt u graag verder.