• RUP_Pall_Hoegaarden_D+A_Concept1
  • RUP_Pall_Hoegaarden_D+A_Concept2
  • RUP_Pall_Hoegaarden_D+A_Concept3
  • RUP_Pall_Hoegaarden_D+A_Luchtplan
  • RUP_Pall_Hoegaarden_Luchtfoto

Sinds de oprichting midden vorige eeuw is Pall Life Sciences Belgium te Hoegaarden uitgegroeid tot een waardige speler op de SUT-markt (Single Use Technology). Om deze historische groei verder te zetten en de concurrentie aan te kunnen blijven gaan, is er behoefte aan uitbreiding. Daarbij heeft het bedrijf nood aan meer ruimte in functie van het productieproces en de bijhorende ondersteunende diensten.

Het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Pall in Hoegaarden werd opgemaakt naar aanleiding van een voorwaardelijk positief planologisch attest. Dit RUP staat in voor de doorvertaling van de ruimtebehoefte van het bedrijf Pall Life Sciences Belgium op lange termijn. De uitbreidingsmogelijkheden voor Pall werden in het afgeleverd planologisch attest gegund onder specifieke voorwaarden. Ter uitvoering van de concrete uitbreidingen die passen binnen deze vastgelegde voorwaarden was de opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan vereist.

Meer weten? Ann Lambrechts helpt u graag verder.