• RUP Heusden-Zolder
  • RUP Heusden-Zolder Synthese van de ruimtelijke concepten
  • 2_site centrum_website-01
  • 3_site centrum_OO_website-01
  • RUP Heusden-Zolder
  • 5_site Ringlaan_website-01
  • 6_site Ringlaan_OO_website-01
  • 7_site Ringlaan_OO_website zoom-01
  • 8_site vrijheid_website-01
  • 9_site vrijheid_OO_website-01
  • 10_site vrijheid_OO_website zoom-01

RUP Heusden-Zolder

De gemeente Heusden-Zolder heeft met de opmaak van een RUP voor haar kern de ambitie om in de toekomst een duidelijk en coherent ruimtelijk beleid te voeren. Het RUP Zolder zal een nieuwe impuls geven aan het gebied. Daarnaast zal het nieuwe mogelijkheden creëren om een samenhangende en meer uniforme gemeentelijke structuur te bereieken.

De verschillende BPA’s (bijzondere plannen van aanleg) en verkavelingen die eerder werden opgemaakt waren tijdsgebonden en soms zelfs louter pragmatisch. De bestaande gebiedscategorieën die vervat zijn in de BPA’s blijven in principe behouden. Het RUP zal komaf maken met de stringente bepalingen van diverse BPA’s of verkavelingen en ruimte creëren voor innovatieve woontypologieën die een vernieuwde eenheid aan ruimtelijke visie bekrachtigen.

Meer weten? Ann Lambrechts helpt u graag verder.