• 1_doelstelling open ruimte1_website-01
  • 2_doelstelling open ruimte2_website-01
  • 3_doelstelling open ruimte3_website-01
  • 4_concept stapstenen_website-01
  • 5_doelstelling wonen1_website-01
  • 6_doelstelling wonen2_website-01
  • 7_strategische verdichting_website-01
  • 8_strategische verdichting_website-02
  • 9_strategische verdichting_website-03
  • 10_gewenste openruimtestructuur_globaal_website-01
  • GRS Hoeilaart

Herziening Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRS) Hoeilaart

De gemeente Hoeilaart wenst haar gemeentelijk ruimtelijk structuurplan gedeeltelijk te herzien om het af te stemmen op een gewijzigde realiteit en wensen en noden vanuit het gewest, de provincie en de gemeente. De gemeente wordt immers geconfronteerd met een aantal elementen in haar gemeentelijk ruimtelijk structuurplan die niet meer stroken met haar huidige beleidsvisie of met gewijzigde contexten en realiteiten waar vanuit het Vlaams, provinciaal en gemeentelijk ruimtelijk structuurplan geen antwoord op kan geboden worden.

Twee belangrijke thema’s werden onderzocht, namelijk de open ruimte en wonen, evenals het raakvlak tussen beiden. De gemeente wenst immers in te zetten op een behoud en versterking van haar open ruimte met een aantal strategische beleidskeuzes. Tegelijkertijd wenst ze bepaalde aspecten van het wonen op haar grondgebied te herbekijken en in vraag te stellen. Hoe wensen we wonen, werken, recreatie… ruimtelijk te organiseren, op welke locaties en onder welke vormen? Hoeilaart wil al deze aspecten op een innovatieve en toekomstgerichte wijze bekijken en de nodige beleidskeuzes hierin maken. Op deze wijze kan Hoeilaart verder uitgroeien tot een gemeente waar het aangenaam is om te wonen in een hedendaagse setting met kwalitatieve en toegankelijke open ruimte en groengebieden ter versterking van de woonkwaliteit.

Meer weten? Ann Lambrechts helpt je graag verder.