• ham_deschans_foto1.JPG
  • Ham_deSchans_foto2
  • Ham de Schans - foto 4
  • SAMSUNG CAMERA PICTURES
  • Ham de Schans - foto 6
  • Ham de Schans - foto 7

Ham – De Schans van Gerhees

‘In de heide verschanst’ vormt de uitwerking van een geïntegreerd ontwerp door D+A Consult voor de duurzame bescherming, de inrichting, het beheer en de ontsluiting van de Schans van Gerhees en haar landschappelijke omgeving. Hierbij wordt nadrukkelijk aandacht besteed aan de archeologische, ecologische, landschappelijke, cultuurhistorische en communicatieve aspecten.

De Schans van Gerhees is een landschappelijk ingebed cultuurhistorisch relict. Vermoedelijk bij de aanvang van de 17e eeuw werd een onopvallende en moeilijk toegankelijke plek in het heidelandschap door zachte aanpassingen aan het natuurlijke milieu omgevormd tot een strategisch schuiloord. De uitstulping van een landduin werd ingericht als een terras met aarden wallen en grachten eromheen. Het bolwerk functioneerde als een ‘veilige haven’ voor de kleine landelijke gemeenschappen van Gerhees en Geneberg.

Meer weten? Luc Bosmans helpt u graag verder.