• Hoofdontsluitingsweg_Halle_Nederhem_DA_Consult_4
  • Hoofdontsluitingsweg_Halle_Nederhem_DA_Consult_1
  • Hoofdontsluitingsweg_Halle_Nederhem_DA_Consult_2
  • Hoofdontsluitingsweg_Halle_Nederhem_DA_Consult_3
  • Hoofdontsluitingsweg_Halle_Nederhem_DA_Consult_7
  • Hoofdontsluitingsweg_Halle_Nederhem_DA_Consult_8
  • Hoofdontsluitingsweg_Halle_Nederhem_DA_Consult_5
  • Hoofdontsluitingsweg_Halle_Nederhem_DA_Consult_6

Halle – Hoofdontsluitingsweg Nederhem

Nederhem is een nieuwe woonwijk te Halle tussen het kanaal Brussel-Charleroi en de spoorweglijn naar Brussel. Een nieuw stukje stad met een heel divers woonaanbod : ééngezinswoningen, appartementen en urban villa’s met de aanwezigheid van de noodzakelijke voorzieningen als scholen, winkels,…

In het kader van de realisatie van deze nieuwe woonwijk is een nieuwe hoofdontsluitingsweg aangelegd tussen de Jean Laroystraat en Nederhem, een brug over de Zenne ter hoogte van de Porseleinstraat, een nieuwe stadsrandparking met een 170-tal parkeerplaatsen en een groene dreef ter hoogte van het nieuw, stedelijk zwembad.

Globaal, en ruimtelijk, anticipeert de aanleg van deze nieuwe hoofdontsluitingsweg op de realisatie van de nieuwe Nederhembrug en bijhorend ook het verbreden en verdiepen van het kanaal.

De nieuwe stadsparking met 170 autoparkeerplaatsen is een groene parking met de nodige parkeerplaatsen voor mindervaliden, autobussen en fietsenstallingen.

Langs de ontsluitingsweg is voorzien in een nieuwe bushalte, 70 langsparkeerplaatsen en natuurlijk veilige voet- en fietspaden.

De aantakkingen op de nieuwe hoofdontsluitingsweg en op de toegangsweg voor de parkeergelegenheden zijn ingericht als groene dreven. Het gaat om de wegen voor de toegang tot de bestaande woongelegenheden van de wijk Nederhem en de weg ten zuiden ter hoogte van het nieuw, stedelijk zwembad.

De uitvoering van de werken heeft ongeveer anderhalf jaar in beslag genomen. Er werden eerst saneringswerken uitgevoerd ingevolge de historische vervuiling op de site en voor de aanleg van de riolering zijn speciale funderingstechnieken aangewend ingevolge de slechte draagkracht van de ondergrond.

Meer weten? Hans Gielis helpt u graag verder.