• Beersel_Gemeentelijk_foto01
  • Beersel_Gemeentelijk_foto02
  • Beersel_Gemeentelijk_foto03
  • Beersel_Gemeentelijk_foto04

Beersel – Gemeentelijk Ruimtelijke Structuurplan

Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan van Beersel vertrekt vanuit een aantal duidelijke uitgangspunten die de structuur van de gemeente in de toekomst zullen bepalen. De bestaande open ruimtestructuren zoals het ‘Land van Teirlinck’, de te ontwikkelen of te versterken open ruimtecorridors en de natuurlijke dragers van de open ruimtestructuur vormen een samenhangend geheel die het groene karakter van de gemeente moeten versterken. De bestaande kernen worden binnen deze structuur ingepast en duidelijk gespecifieerd. Hierbij speelt de differentiatie en classificatie van de kernen een belangrijke rol. Daarnaast wordt volop ingezet op ruimte voor bedrijvigheid in de as langsheen spoorweg, kanaal en E19. Op deze manier kan Beersel zich blijven ontwikkelen als een groene, landelijke maar ook economisch leefbare gemeente.  D+A Consult stond eveneens in voor inspraakbegeleiding en projectcoördinatie.

Meer weten? Luc Bosmans helpt u graag verder.