• Gent-Wolfput-projectgebied
  • D+A_Wolfput_Gent_1
  • D+A_Wolfput_Gent_2
  • D+A_Wolfput_Gent_3

Gent – Wolfput

Het projectgebied situeert zich op het grondgebied Oostakker, ten noorden van Gent en grenst aan de Wolfputstraat en de Muizelstraat. Het  terrein omvat een totale oppervlakte van 13 ha waar een 360-tal sociale woonentiteiten worden gerealiseerd onder de vorm van woonvelden met grondgebonden eengezinswoningen en meergezinswoningen. De verschillende woonvelden worden ontsloten door middel van leefstraten en gescheiden van elkaar door parkeerzones voor privaat en publiek gebruik.

Doorheen de site wordt het bestaande groene karakter van de omgeving doorgetrokken. De bestaande grachten en poelen worden geïntegreerd in het ontwerp en waar mogelijk nog versterkt en uitgebreid met wadisystemen voor de maximale infiltratie van het regenwater.

D+A staat in voor de visievorming, het ontwerp van de wegen-, riolerings- en omgevingswerken, de technische uitwerking en de opvolging van de uitvoering van de werken tot en met de definitieve oplevering.

Meer weten? Luc Bosmans helpt u graag verder.