• Drongen_luchtfoto
  • Drongen beeld 2.jpg
  • Bostoen_buiten_DA_Consult_1
  • Bostoen_buiten_DA_Consult_2

Drongen – Kantoorgebouw Bostoen

Steeds meer bedrijven vinden dat ze zich niet zomaar ergens kunnen vestigen zonder rekening te houden met de omgevingsfactoren als omwonenden, groeninfrastructuur, ruimtebeslag, … Dat betekent een verantwoorde groenaanleg en – beheer die kansen geven aan natuurontwikkeling en biodiversiteit, en hoe omwonenden daar eventueel kunnen van meegenieten.

De site van Bostoen in Drongen leent zich uitstekend om met die filosofie in het achterhoofd aan de slag te gaan. De site bevindt zich tussen een woonwijk en de Bourgoyen-Ossemeersen. Sommige natuurwaarden op de site Bostoen zijn nu al van een degelijke kwaliteit. Vooral de moeraszone ten noordwesten van de gebouwen is er eentje om te koesteren en verder te ontwikkelen.

Meer weten? Hans Gielis helpt u graag verder.