• Beveren_stedenbouwkundige_verordening
  • Beveren_stedenbouwkundige_verordening_eengezinswoning_DA_Consult
  • Beveren_stedenbouwkundige_verordening_meergezinswoning_DA_Consult

Beveren – algemene stedenbouwkundige verordening

De D+A-specialisten kregen de opdracht om een stedenbouwkundige verordening op te maken voor het volledige grondgebied van Beveren.

De ruimtelijke visie in Beveren steunt op 3 pijlers:
1. Zuinig omspringen met de beschikbare ruimte door:
– het bundelen van menselijke activiteiten
– het inzetten op verdichting
2. Beleid dient afgestemd te zijn op de draagkracht van het gebied, met als uitgangspunt ‘duurzame ruimtelijke ontwikkeling’.
3. Aandacht voor de kwaliteit van de ruimte.

De stedenbouwkundige verordening is vooral gericht op:
– de woningbouw
– de inrichting van het openbaar domein
– de parkeernormen voor diverse functies

Iedereen met bouwplannen in Beveren dient bijgevolg rekening te houden met de voorschriften in deze verordening bij het indienen van plannen voor het verkrijgen van een stedenbouwkundige vergunning. De stedenbouwkundige verordening vormt een aanvulling en verfijning van de principes en artikels uit de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.

De goedgekeurde verordening werd opgemaakt in samenwerking met de gemeentelijke dienst stedenbouw en mobiliteit en werd ook juridisch teruggekoppeld. De verordening werd ook voorgelegd aan het Team Vlaamse Bouwmeester en architecten uit Beveren. Hiernaast werd de verordening voorgelegd aan het college, de gecoro, de adviesinstanties…

Om de verordening zo transparant mogelijk te maken voor burgers, architecten… wordt de verordening vertaalt in een aantal informatieboekjes die de inhoud van de verordening per thema (bv. ééngezinswoningen, verkavelingen…) op een aantrekkelijke wijze bundelt.