• Gent_Actualisatie_foto02
  • Gent_Actualisatie_foto04
  • Gent_Actualisatie_foto05

Gent – Actualisatie Groenas 4 en Waarmoezeniersweg

De actualisatie van de bestaande studie GROENAS 4 zet de krachtlijnen uit voor een RUP dat de stad Gent opmaakt voor deze GROENAS. De studie analyseert een aantal ruimtelijke uitdagingen en opportuniteiten die zich situeren op op het raakvlak tussen de intrinsieke doelstellingen van de GROENAS 4 en de verbeterde ontsluiting en (her)ontwikkeling/revitalisering van verschillende bedrijvenzones en leisure-terreinen in omgeving.

Een bijkomend algemeen knelpunt langsheen de Bovenschelde is het voorkomen van verschillende bovenlokale lijninfrastructuren die de omgeving verdelen en sterke barrières vormen tussen de verschillende woon-, werk-, en recreatiezones.

De studie vertaalt de bestaande, zachte en laagdynamische doelstellingen van de GROENAS 4 in confrontatie met de bestaande situatie en de toekomstige harde ontwikkelingen in het plangebied. Hierbij wordt er steeds uitgegaan van een duurzaam evenwicht tussen de recreatieve groene betekenis en de hardere ontwikkelingen langsheen de Schelde.

In verdere uitwerking van de groenas 4 werd een masterplan opgemaakt voor de concrete inrichting van de site Warmoezeniersweg als site voor sportinfrastructuur, passieve recreatie gecombineerd met ruimte voor volkstuintjes. De relatie met de Schelde en de combinatie van grootinfrastructuren met ruimte voor groen en recreatie maakte deel uit van ontwerpend onderzoek.

Meer weten? Luc Bosmans helpt u graag verder.