Milieueffectrapportage

De factor milieu heeft de laatste jaren alsmaar meer aan belang gewonnen in het vergunningenbeleid en de ruimtelijke ordening.  Een vergunningsaanvraag, ruimtelijk uitvoeringsplan, masterplan,… ze dienen vergezeld te worden van milieueffectrapportage om de impact op het milieu te beschrijven. Hierbij wordt het milieu gezien als de ruime omgeving waarbinnen een project zich situeert en worden diverse aspecten zoals bodem, water, fauna en flora, mens en mobiliteit, landschap,… meegenomen.

Eén van de uitgangspunten bij elk plan of project van D+A is het meenemen van de impact op het milieu van bij de aanvangsfase. Op deze wijze geeft de omgeving een plan of project mee vorm. Bij de D+A-basisgedachte, transparante oplossingen op mensenmaat, houden we steeds de mens van morgen in gedachten en staan steeds de realiseerbaarheid en duurzaamheid centraal in al onze projecten.

Bovendien beschikt D+A eveneens over een ruime kennis van de wetgeving hieromtrent. D+A heeft de nodige expertise en ervaring om de nodige studies en screeningen op te maken die bij een vergunningsaanvraag, een ruimtelijke uitvoeringsplan,… dienen toegevoegd te worden. Specifiek kan je bij D+A terecht voor de opmaak van een project-mer-screening bij vergunningsaanvragen zowel voor projecten van D+A als voor projecten van externen. Tevens kan D+A in de nodige begeleiding zorgen voor de ontheffingen van een project-MER of de opmaak van een project-MER. Hierbij werkt D+A steeds samen met een aantal vaste partners (erkende MER-deskundigen). Ook in de opmaak van een plan-MER-screening (bij ruimtelijke uitvoeringsplannen) beschikt D+A over een ruime ervaring en kennis. Voor de opmaak van een plan-MER werkt D+A tevens samen met erkende MER-deskundigen.