Overijse - Solheide

“Huisvesting in serregebied.”

Het RUP Solheide (een gevolg van het gemeentelijk structuurplan Overijse) werd opgemaakt voor de realisatie van een betaalbaar huisvestingsproject op overheidsinitiatief in het serregebied Solheide. Het plangebied van zo’n 18 ha situeert zich in het gemeentecentrum van Overijse en omvat enkele oude serres, serristenwoningen en de oude begraafplaats. Het gebied was al sinds het einde van de 19e eeuw een typisch serregebied bestemd voor cultuur onder glas alsmede voor landbouw in ruimere zin. Er is dan ook zowel in het ontwerp van de woningen door A2D als ons ontwerp van de omgeving gekozen om het karakter van de streek weer te geven. De benodigde infrastructuur wordt zo ondergeschikt mogelijk gemaakt aan de invulling van het parkgebied. Het groene karakter en de zichtassen worden behouden en waar mogelijk versterkt.

Om de rijweg nog meer ondergeschikt te maken aan het parkkarakter die het openbaar domein moet krijgen, wordt deze op verschillende plaatsen omhuld door een losse bosmantel. Deze bosmantel zorgt eveneens voor een omkadering van de zichtas. Niet alleen de bosmantel werd los en organisch vormgegeven, ook het intensief en extensief beheerd graslanden de inplanting van heesters en bomen. Het geheel zorgt voor een  onderhoudsarm maar erg natuurlijk, belevenisvol geheel.

Het project voorziet in verschillende groenlagen: grasland, ruige onderbegroeiing en heesters in een bosmantel, hagen en bomen. Het ontwerpen  met deze groenstructuren kent tal van praktische voordelen binnen het projectgebied. Ze bakenen verschillende zones af, geven een grote  diversiteit aan fauna en flora, nodigen uit voor sport, spel en ontspanning en kennen een laag beheer.

Grijs vs. groen

De inplanting van de woonentiteiten hebben noodzaak aan een specifieke nieuwe verbinding. Er werd een rijweg ontworpen die alle connecties afloopt maar toch zo min mogelijk het geheel visueel door snijdt, mede bezorgd door de keuze in materialen. De rijweg bestaat uit een betonstraatsteen met variërende voeg.  Een smalle strook met gesloten voeg voor een vlotte toegankelijkheid loopt uit met een open voeg voor  de rest van het straatprofiel. De funderingskoffer is voorzien van een waterdoorlatende opbouw zodat voldoende geïnfiltreerd kan worden in de bodem. Het groene karakter van deze verharding zorgt voor een visueel minder ingrijpende insnijding van het parkgebied. Dit groene karakter keert ook terug in de parkeerzones en andere zones waar verharding noodzakelijk is. Zodanig deze ‘onzichtbaar’ kunnen zijn indien niet gebruikt. Voor de paden doorheen het park is gekozen voor een waterdoorlatende gebonden halfverharding uit harde natuursteengranulaten. Deze verharding met een zachte uitstraling is tevens geschikt om vlot over te wandelen, fietsen e.d.

© Beelden A2D architecture

MEDIA

“Glazen woonwijk als eerbetoon aan de Druivenstreek”

PROJECTEN DIE JOU WELLICHT OOK INTERESSEREN

Inrichting bedrijfsterreinen

CO2-neutrale bedrijfsterreinen vormen een aanzienlijke uitdaging. D+A is je doorgewinterde partner om die duurzaamheidsuitdaging in goede banen te leiden. Zo…

Planologisch attest

Onze samenleving verandert in ijltempo. Snel schakelen en adequaat inspelen op trends en ontwikkelingen is dan ook essentieel – zowel…

Mobiliteit en verkeer

Nieuwe projecten uitwerken zonder de nodige aandacht voor mobiliteit en verkeer is ondenkbaar in onze huidige leefwereld.

Procesbegeleiding

Als studiebureau kan D+A u begeleiden bij al uw bouw- en ontwikkelingsprojecten.

Leuven – Alfons Smetsplein

Het Alfons Smetsplein vormt een belangrijke schakel in het openbaar weefsel in het centrum van Leuven, het ontwerp versterkt de…

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart