Ontwerpen met een visie

Het ontwerpen van elke nieuwe omgeving vraagt een aangepaste aanpak, afgestemd op maat van de schaal en functie van de ruimte. D+A Consult ziet die flexibiliteit iedere keer als een boeiende uitdaging. In onze aanpak staan drie uitgangspunten centraal:

Sfeerbeeld-1-360x240

Samenwerken in volle transparantie

We vertrekken vanuit uw ideeën. Die vertalen we in ontwerpen die een echte meerwaarde voor hun omgeving betekenen. Dat doen we door middel van een multidisciplinaire aanpak, waarbij verschillende specialisten elk hun eigen aspect van de opdracht in goede banen leiden.De specialisten van D+A helpen u graag verder met transparant advies voor uw masterplan, het ontwerp van sport en recreatie, en publieke buitenruimte, landschapsarchitectuur.

Sfeerbeeld-2-360x240

Werken aan een ruimte
op mensenmaat.

Bij elk ontwerp van D+A Consult staan de gebruikers van de ruimte centraal. Onze ontwerpers zoeken steeds naar de best mogelijke verhouding tussen de menselijke noden en de omgeving. Een doorgedreven communicatie en samenwerking met opdrachtgevers en stakeholders vormt daarvoor de basis.

Sfeerbeeld-3-360x240

Werken aan een
duurzame omgeving.

Bij een ontwerp worden belangrijke basiskeuzes gemaakt. Die moeten ook rekening houden met de tijdsbestendigheid van het ontwerp. D+A Consult bouwt steeds de nodige flexibiliteit in om te anticiperen op economische, sociale, maatschappelijke of bestuurlijke verschuivingen. Zo blijft het ontwerp op lange termijn in duurzame verhouding met zijn omgeving.

D+A heeft de volgende expertises in huis rond ontwerpen met een visie:

– publieke buitenruimte
– landschapsarchitectuur

.

Recente projecten

Baal – Sven Nys Cycling Center

D+A tekende de omgeving rond de Balenberg uit.

Masterplan Dekaply, Denderleeuw-Aalst

Masterplan voormalige bedrijfssite Dekaply, als basis voor nieuwe toekomst.

Sint-Pieters-Leeuw Distributiecentrum Multipharma

Realisatie nieuw distributiecentrum met gedelegeerd bouwheer D+A Project

Hove – Frank Swaelenlei

Woonproject van vergunningsaanvraag tot realisatie infrastructuur.

Lier – Bogerse Velden

Infrastructuurwerken en buitenaanleg rondom gebouwen van Liers woonproject.