Bedrijfsterreinen

Duurzame, CO2-neutrale bedrijfsterreinen ontwikkelen? D+A wil graag uw partner zijn om deze opdracht tot een goed einde te brengen.

We onderzoeken het plangebied, de voorschriften die van toepassing zijn en de ontwikkelings –en ontsluitingsmogelijkheden. We brengen alle gegevens nauwgezet in kaart en stellen een eerste visienota op ter bespreking met de opdrachtgever en de betrokken instanties. Op basis van de goedgekeurde visienota wordt het ontwerp verder uitgewerkt tot een uitvoeringsdossier. Vervolgens worden de vergunningsaanvragen en de subsidiedossiers opgesteld.

Bijzondere aandacht wordt besteed aan een optimaal en efficiënt terreingebruik, de ruimtelijke inpassing in de omgeving, de bereikbaarheid, de energievoorziening, de waterbeheersing en ecologie.

Contacteer ons >>

recente projecten

Mont-Saint-Guibert – Kronos Porsche Centre Louvain-La-Neuve

D+A Project bouwt als gedelegeerd bouwheer Porsche Centre Louvain-La-Neuve Paal voor D'Ieteren Immo.

Rumst – Molleveld

Ruimtelijke visie en beeldkwaliteitsplan voor het projectgebied Molleveld.

Wezembeek-Oppem – PPS Centrumontwikkeling

De Tuinen van Oppem wil de kern van Oppem nieuw leven inblazen en zo ook de dienstverlening voor haar burgers opkrikken.

Masterplan Dekaply, Denderleeuw-Aalst

Masterplan voormalige bedrijfssite Dekaply, als basis voor nieuwe toekomst.

Sint-Pieters-Leeuw Distributiecentrum Multipharma

Realisatie nieuw distributiecentrum met gedelegeerd bouwheer D+A Project