Omgevingsaanleg voor eerste klimaatneutrale distributiecentrum van België

Het eerste klimaatneutrale distributiecentrum van België bevindt zich in een industriegebied te Lummen gelegen langsheen de autosnelweg A13/E313. Het terrein betreft een nog onontwikkeld gedeelte van industriezone en bestaat gedeeltelijk uit bebost gebied. D+A mag de architectuur dat gerealiseerd zal worden door MaMu Architects aanvullen met een klimaatneutrale omgevingsaanleg.

De omgevingsaanleg aan het distributiecentrum kan worden opgesplitst in vier segmenten, namelijk de infrastructurele voorzieningen ten behoeve van het laden en lossen voor vrachtverkeer, de personeels- en bezoekersparking, de ontspanningszone voor het personeel en de omringende groenaanleg.

Het distributiecentrum is voor het vrachtverkeer te bereiken via een toegang in de Dellestraat uitgevoerd in asfaltverharding. Het vrachtverkeer wordt rondom het gebouw geleid en op die manier wordt toegang gegeven tot twee laad- en loskuilen aan de westelijke zijde van het gebouw. De laad- en loszones en de parking worden aangelegd in een grijze beton.

Afgescheiden van de infrastructuur voor het vrachtverkeer ligt de parking voor het personeel en bezoekers. Een tweede bezoekers- en personeelsparking is gelegen aan de ingang van het kantoorgebouw en een derde zone met parkeerplaatsen is gelegen aan de oostelijke zijde van het gebouw. De parkeerstroken worden in een ‘groen’ materiaal aangelegd (grasbetontegels en/of kunststofgrasplaten). Gedeeltelijk ingezaaid en gedeeltelijk opgevuld met steenslag.  De parkeerplaatsen voor mindervaliden worden echter uitgevoerd in een gesloten materiaal. om tegemoet te komen aan de toegankelijkheidseisen. Er wordt tevens een overdekte fietsenstalling voorzien.

Aan het kantoorgebouw wordt voor het personeel een buitenruimte voorzien. De ruimte wordt ingericht met een kwaliteitsvolle groene inrichting die een meerwaarde vormt langsheen de glazen wand van het kantoor.  De toegang, circulatie, terras en parking zijn zorgvuldig opgenomen. Het resultaat is een ecologische groene welkomstzone en werkzone die net als het gebouw mee zal helpen in de klimaatdoelstellingen.

Er worden verschillende groentypologieën toegepast om zowel een biodiverse als esthetische omgeving te creëren rondom het nieuwe kantoorgebouw. De toekomstige groenvormen zullen bestaan uit hoogstammig groen, een struikengordel(/struweel), solitaire struiken en een variatie van intensief en extensief beheerde graszones. De variatie tussen deze groenvormen zal voor een natuurlijke uitstraling zorgen wat het robuuste karakter van het bedrijventerrein versterkt.

Klimaatrobuust ontwerpen is hier van toepassing: beperking van de oppervlakte aan verhardingen, toepassen van waterdoorlatende verhardingen, inplanting van bomen voor het genereren van beschaduwing op het terras, circulatiezone en de parkeerzone, opnemen van droogteresistente beplanting, …

Wat je nog niet wist

Borchtsite te Opwijk komt tot leven

Op vraag van de gemeente Opwijk heeft D+A een ‘restruimte’ nabij het centrum en in het verlengde van het park…

Technisch ontwerp en infrastructuur

Bij D+A ben je zeker van grondige en actuele kennis. Onze specialisten volgen continu opleidingen en bijscholingen. Bovendien zijn we…

Inrichting bedrijfsterreinen

CO2-neutrale bedrijfsterreinen vormen een aanzienlijke uitdaging. D+A is je doorgewinterde partner om die duurzaamheidsuitdaging in goede banen te leiden. Zo…

Sport en recreatie

Van voetbal- en hockeyplein tot atletiekpiste. En van speeltuin en skatepark tot natuur- en recreatiezones. D+A Consult bouwde de voorbije…

Omgevingsaanleg voor eerste klimaatneutrale distributiecentrum van België

Het eerste klimaatneutrale distributiecentrum van België bevindt zich in een industriegebied te Lummen gelegen langsheen de autosnelweg A13/E313.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart