Ninove - Handelskernvernieuwing

“Opwaardering commerciële zones op menselijke maat„

De studie wordt verricht om een duidelijke visie en toekomstbeeld te vormen voor het centrum van Ninove. De studie omvat een belangrijk gedeelte van het historisch kernwinkelgebied, meer bepaald het Oudstrijdersplein, de Burcht- en Beverstraat, de Lavendelstraat, de Dam, de Kaardeloodstraat en het voorplein van de Ninia. Een kwalitatieve verbinding en relatie met het shoppingcenter is een aandachtspunt. Dit om een leefbare en bereikbare stad voor bewoners, handelaars en bezoekers te creëren.

Het streefdoel is het ontwikkelen van een globale visie voor de opwaardering van de betrokken commerciële zones met afweging van de belangen van de diverse gebruikers. Meer nog, het masterplan moet de aanzet vormen tot het opstarten van een kwalitatief stadsvernieuwingsproject dat leidt naar de globale herontwikkeling van het centrum van Ninove. Een eerste project voor het Oudstrijdersplein, Beverstraat, Lavendelstraat, Dam en Kardeloodstraat zal verder uitgewerkt en uitgevoerd worden.

 

Binnen het project zal zowel op visueel, ruimtelijk als ecologisch vlak gestreefd worden naar een maximale kwaliteit met een goed evenwicht tussen de ruimtelijke, sociaal-culturele, ecologische en economische mogelijke succesfactoren van het project.

De ruimtelijke kwaliteit wordt versterkt door een herziening van het straatprofiel waarbij meer ruimte wordt gegeven aan de trage weggebruiker en waar parkeerplaatsen (shop&go) optimaal worden gekoppeld aan winkels. De inrichting zal zorgen dat er meer aandacht zal gaan naar de aanwezige gevels en winkels en er een uitgesproken identiteit ontstaat voor de plek. Verbindingen met collectieve ruimten en functies worden bewerkstelligd bij de inrichting. De open ruimte zal ingericht worden als een sociale omgeving waarbij actie en interactie tussen de mens centraal staan. Het project zet in op een omgeving voor jong en oud en biedt ruimte aan de verschillende evenementen die eigen zijn aan de stad Ninove.

Intergeneratie

Een publieke ruimte die aantrekkelijk is voor de noden van elke bevolkingingsgroep in Ninove.

Verpozingsruimtes

Open ruimte inrichten om actie en interactie tussen de mens centraal te stellen.

Groen

Groen als sterke knoop tussen aangrenzende functies en ontsluitingen.

Dwarse relaties

Leesbaarheid tussen deelruimtes versterken.

Shop & Go

Meer ruimte voor de trage weggebruiker en optimale koppeling van parkeerplaatsen aan winkels.

Verbindingen

Veilige en functionele verbindingen voor voetgangers en fietsers van collectieve ruimten.

Gevels

Meer aandacht op de gevels/winkels vestigen.

Evenementen

Multifunctionele inrichtingen die meerwaarde bieden economisch apparaat.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart