Ninove - Delhaize DC

“Uitbreiding voor distributiecapaciteit„

D+A bouwde samen met Delhaize aan de volledige herontwikkeling en reorganisatie van hun drankencentrale te Ninove.

Het doel van dit project was een significante uitbreiding van de distributiecapaciteit te bekomen. Bovendien is de site 24h/24h en 7d/7d in bedrijf voor wat betreft het laden en lossen van vrachtwagens.

Bebouwing

Er werden maar liefst vijf industriële hallen gerealiseerd: twee hoofdgebouwen (hal 1 en 4) met hiertussen een verbindingszone met circulatie- en doorstroomruimte en loskades (hal 2 en 3) alsook een losstraat (hal 5). Deze hallen zijn allen opgebouwd rondom de automatisatie waarbij het automatisch palletiseersysteem voor gemengde pallets centraal staat.

Hal 1 bestrijkt een oppervlakte van 12 200 m² en een afgewerkte dakrand  op 25 m hoogte. Binnen deze imposante loods vormen de multishuttle met haar shuttles en liften, de inbound- en outboundzone met depalletizers, palletizers, rapidpalls en ook de grote leeggoedbuffer de pijlers van de automatisatieinstallatie. Er bevindt zich tevens een hele kantorenzone aan de voorzijde van het gebouw.

Hal 4 neemt een oppervlakte in van 10 175 m² met afgewerkte dakrand van maar liefst 33 m. Hal 4 is een hoogbouwmagazijn waarbij de stalen rekkenstructuur voor de inkomende pallets het dragend element van het gebouw vormt.

De verbindingszone hal 2 heeft een grondoppervlakte van 3 325 m². Op het gelijkvloers werden een overdekte circulatieruimte en loskades uitgebouwd. Hal 3 heeft een grondoppervlakte van 1 725 m². Hierboven werd een verdiepingsvloer ingericht waar de automatisatie via een conveyor- en monorailsysteem de verbinding vormt tussen hal 5, hal 4 en hal 1. De afgewerkte dakrand kent een hoogte van 20 m.

Hal 5 of ook wel side-unloading genoemd bestrijkt een grondoppervlakte van 1 900 m² aan binnenruimte aangevuld met 1 610 m² overdekte buitenomgeving. Net naast deze hal is het technisch centrum van de gebouwen gevestigd met oa. lokale noodgroep, hoogspanningslokaal, dataroom, UPS-ruimte, batterij-lokaal, persluchtlokaal,… Tevens bevindt zich hier de receptie en een kantoorzone.

Circulatie en parkeervoorzieningen

Samen met de ingebruikname van de nieuwe hallen werden de circulatie en de parkeervoorzieningen herbekeken.

De aanwezige truckwash werd verplaatst en het tankstation op de site werd geherlokaliseerd in functie van de circulatie.

In de eerste fase werd de toegang tot het terrein heringericht. Personenverkeer en vrachtverkeer worden strikt gescheiden.

Een nieuwe wachtpost werd gebouwd. Aan de toegang voor de vrachtwagens werd voor de toeleveranciers een wachtzone voor een 22-tal vrachtwagens ingeplant alsook werd een striktere planning voor leveringen gevoerd. Dit gegeven vermindert de wachttijden en ‑rijen voor vrachtwagens. Na deze reorganisatie zullen er 200 parkeergelegenheden voor trailers gerealiseerd zijn. In totaal worden er iets meer dan 130 docks voorzien waar trailers kunnen laden en lossen. Momenteel zijn dit er circa 100. Hiernaast zijn er 8 plaatsen in de overdekte losstraat hal 5.

Parkeervoorzieningen voor personenwagens (personeel en bezoekers) werd voorzien in het volledig nieuw gebouwde parkeergebouw. De gelijkvloerse verdieping is voorbehouden voor trailers. Op de eerste en tweede verdieping van het parkeergebouw zijn 264 parkeerplaatsen ingericht. Dit parkeergebouw is bereikbaar via een toegangsweg die volledig wordt afgescheiden van de overige circulatieruimte op het terrein. Vanuit het parkeergebouw is er in oostelijke richting een buitenpasserelle gebouwd om de gebouwen te bereiken. Ook de veilige toegang voor voetgangers, fietsers en motorfietsen werd gerealiseerd via het parkeergebouw. Er werden 14 plaatsen voor motorfietsen en 80 plaatsen voor fietsen verwezenlijkt.

Inrichting onbebouwde ruimte

In het zuiden van het plangebied werd een geluidsmuur opgericht langsheen de Dender als milderende maatregel voor de bewoners te Roosdaal. Deze muur is maar liefst 1,5 km lang en gemiddeld 10 meter hoog.

De verhardingen op de site gebeuren volledig in wegenisbeton. Deze niet-waterdoorlatende verharding zorgt ervoor dat er geen risico is op verontreiniging van het grond- en oppervlaktewater door olie en benzine. Bovendien zijn alle trailer-parkings voorzien van olieafscheiders. Bij de reorganisatie van de site werd tevens de riolering herbekeken. De oude riolering werd volledig afgekoppeld en vervangen door een nieuwe gescheiden stelsel. Tevens werd voorzien in afdoende buffering voor de volledige bebouwde en verharde oppervlakte. Dit resulteerde in de bouw van twee erg grote ondergrondse bufferbekkens van respectievelijk 2 525 m³ en 2 130 m³.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart