Nieuwpoort - Nieuwlandplein

Het Nieuwlandplein grenst aan de Simliduinen en situeert zich historisch gezien binnen het grotere duinencomplex. Daarnaast is het Nieuwlandplein gelegen op een boogscheut van de dijk en het strand. Ter hoogte van het Nieuwlandplein is de typische hoogbouw langsheen de kustlijn onderbroken. Hierdoor ontstaat visueel en fysiek een sterke aantrekkingskracht richting de zee en het strand. Binnen deze open ruimte relatie vinden we centraal de Sint-Bernarduskerk terug.  Het Nieuwlandplein vormt als het ware het knooppunt waar beide landschappen elkaar kunnen ontmoeten. Verder wordt dit een een plein met ondergrondse parking waardoor het Nieuwlandplein als het ware een nieuwe toegang tot Nieuwpoort vormt.

Nabij het Nieuwlandplein vinden we een ruim aanbod aan verharde en groene publieke ruimte terug. De recreatieve functie is hierbij het hoofddoel. Op veel plaatsen binnen deze publieke ruimtes vinden we vormen van kunst terug. Van de Simliwijk tot het Leopoldplein, de Zeedijk, het Hendrikaplein, het Loodswezenplein, het Fabre plein, de Havengeul en het Prins Mauritspark. Nieuwpoort hecht veel belang aan Kunst.

Het ontwerp speelt hier verder op in door als basis te werken met negatieve luchtfoto’s van de Simliduinen. Deze negatieve luchtfoto’s van de Simliduinen zorgen voor een beeld waar de aderstructuren en de gelaagdheid van dergelijk landschappen sterk zichtbaar worden. Het effect oogt buitenaards. Wat we eerder waarnamen als zand en beplanting wordt onherkenbaar door kleurtinten van wit – paars- donkerblauw. Deze vorm van fotografie zal de basis vormen voor het uitzetten van de ontwerplijnen. Ze onstaan uit de landschapskenmerken van de Simliduinen. de mogelijkheden zijn eindeloos waardoor de nodige flexibiliteit blijft bestaan. Vanuit de lucht zal de structuur van de Simliduinen leesbaar worden maar het concept zal ook als een stenig land art zichtbaar en voelbaar worden op het maaiveldniveau van het Nieuwlandplein.

D+A_studiebureau_infra_Nieuwpoort_Nieuwlandplein_simli-duinen
D+A_studiebureau_infra_Nieuwpoort_Nieuwlandplein_grondplan

Definitie negatief foto

“ EEN NEGATIEF IS EEN TUSSENSTADIUM IN HET FOTOGRAFISCH PROCÉDÉ
DAT BIJ GEBRUIK VAN DE MEEST GANGBARE LICHTGEVOELIGE MATERIALEN
NOODZAKELIJK IS OM EEN BEELD TE KUNNEN MAKEN”

Concept Nieuwlandplein

“EEN NEGATIEF LUCHTFOTO VAN DE SIMLIDUINEN IS EEN
TUSSENSTADIUM IN HET PROCÉDÉ VOOR DE
ONTWERPLIJNEN UIT TE ZETTEN VAN HET NIEUWLANDPLEIN”

Visual door Belly

Visual door Belly

Wat je nog niet wist

Grimbergen – RUP herbestemming open ruimte

Met dit RUP werd beslist om de tientallen hectare in Humbeek en Beigem niet meer als woonuitbreidingsgebied te bestemmen, maar…

Provincie Antwerpen – PRUP Het Leeg – Rietbeemden

De provincie Antwerpen wenst een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan op te maken voor Het Leeg – Rietbeemden en de zone ten…

Halle – park van Buizingen

Het project is gelegen in Halle, nabij het gemeenteplein van Buizingen en strekt zich uit tussen het fietspad langs de…

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart