Nieuwe opdracht: Omgeving Zennebeemden

26.06.2017

D+A_Zennebeemden

Binnen het strategisch project Zennevallei, ontving D+A de gunning voor de deelopdracht ‘Omgeving Zennebeemden’. Het aangestelde team, D+A en 1010-au, zal samen met de provincie, de verschillende lokale besturen, de gebruikers en de bewoners zoeken naar een concrete strategie om het gebied rond de Zennebeemden vorm te geven als coherente ruimte die is afgestemd op de noden en wensen van de verschillende gebruikers.
De startvergadering van deze boeiende opdracht gaat door op 4 juli a.s.