Nieuwe opdracht: Munkzwalm – masterplan en BKP

07.09.2018

Munkzwalm_BKP_masterplan_DA_Consult

De gemeente Zwalm wil binnen haar hoofddorp Munkzwalm een toekomstgericht, kwalitatief en vernieuwende project uitwerken voor het centraal gelegen woonuitbreidingsgebied in de kern. Om deze ontwikkeling in goede banen te leiden werd D+A aangesteld om een masterplan en beeldkwaliteitsplan op te maken. Dit geeft de gemeente de mogelijkheid om het gebied als een Vlaams, strategisch project uit te werken.

Het masterplan zal de ontwikkeling van het woonuitbreidingsgebied kaderen in een globale benadering waarbij in het bijzonder aandacht zal gaan naar het uitwerken van nieuwe innovatieve woonvormen, gedeeld ruimtegebruik en aandacht voor groen-blauwe netwerken volgens de principes van het nieuwe Beleidsplan Ruimte Vlaanderen.

Met het beeldkwaliteitsplan wordt een ruimtelijk kader uitgewerkt dat de toekomstige ontwikkeling van het dorp in goede banen moet leiden.