Nieuwe opdracht voor gemeente Beveren: RUP Peerkeswegel

25.10.2017

Beveren_RUP_Peerkeswegel

D+A ontving de gunning van de gemeente Beveren voor het opstellen van RUP Peerkeswegel. Dit ruimtelijk uitvoeringsplan zal de definitieve bestemming van het gebied bepalen. De zone werd eerder deels omschreven in een BPA (Bijzonder Plan van Aanleg) en deels in een eerder goedgekeurd gemeentelijk RUP. Aanleiding tot dit nieuwe RUP is de behoefte aan extra ruimte voor de jeugdwerking van de plaatselijke voetbalvereniging. Anderzijds dienen ook enkele restanten woonuitbreidingsgebied tussen de sportzone en enkele woonstroken definitief bestemd te worden. Het totale studiegebied omvat ongeveer 5 ha, waarvan ongeveer 2 ha nieuw te bestemmen gebied.