Mobiliteit en verkeer

Nieuwe projecten uitwerken zonder de nodige aandacht voor mobiliteit en verkeer is ondenkbaar in onze huidige leefwereld.  Daarom worden al onze projecten ook door onze verkeerskundigen afgetoetst op duurzame mobiliteit en verkeerstechnische vereisten. Daarnaast staan zij ook in voor de opmaak van mobers en mobiliteitsplannen.

Naast de inzet van onze eigen deskundigen werken we regelmatig samen met gespecialiseerde bureaus. Zij voeren voor ons de nodige verkeerskundige onderzoeken uit en adviseren ons bij de uitwerking van complexe infrastructuurprojecten.

D+A biedt begeleiding bij de opmaak van je masterplannen. Je rekent daarbij op jarenlange ervaring met strategische plannen op verschillende schaalniveaus. Zowel voor woonomgevingen, natuurlijke sites en bedrijvenzones, als voor een combinatie van meerdere functies binnen een gebied.

Wat je nog niet wist

Technische expertise

Sommige kwesties vragen om een dringende tussenkomst. Denk aan wateroverlast, de berekening van een structuur voor een installatie op een…

Zennepark als laatste fase van stadsuitbreidingsproject Nederhem

Als laatste fase van het stadsuitbreidingsproject Nederhem wordt het Zennepark aangelegd. D+A nv staat in voor de uitwerking van het ontwerp en…

Ontwerp infrastructuur en technische uitwerking voor Ringpark ’t Schijn

Ringpark Het Schijn is een 25 ha groot onderdeel van De Grote Verbinding, een project dat de Oosterweelverbinding, de Scheldeoeververbinding…

Structuur- en beleidsplannen

In een dichtbevolkte regio als Vlaanderen moeten we doordacht omspringen met de beschikbare ruimte. Bij de ontwikkeling van een visie…

Stabiliteitsstudies

Met een stabiliteitsstudie onderzoeken we welke maatregelen nodig zijn om de stabiliteit van je gebouw te waarborgen. Dat gaat van…

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart