Mobiliteit en verkeer

Nieuwe projecten uitwerken zonder de nodige aandacht voor mobiliteit en verkeer is ondenkbaar in onze huidige leefwereld.  Daarom worden al onze projecten ook door onze verkeerskundigen afgetoetst op duurzame mobiliteit en verkeerstechnische vereisten. Daarnaast staan zij ook in voor de opmaak van mobers en mobiliteitsplannen.

Naast de inzet van onze eigen deskundigen werken we regelmatig samen met gespecialiseerde bureaus. Zij voeren voor ons de nodige verkeerskundige onderzoeken uit en adviseren ons bij de uitwerking van complexe infrastructuurprojecten.

D+A biedt begeleiding bij de opmaak van je masterplannen. Je rekent daarbij op jarenlange ervaring met strategische plannen op verschillende schaalniveaus. Zowel voor woonomgevingen, natuurlijke sites en bedrijvenzones, als voor een combinatie van meerdere functies binnen een gebied.

Wat je nog niet wist

Ruimtelijke ordening – ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP)

De ruimtelijke structuurplannen en beleidsplannen vormen het kader waarbinnen ruimtelijke ontwikkelingen zich kunnen voordoen. Er is een groot instrumentarium voorhanden…

Ontwerp infrastructuur en technische uitwerking voor Ringpark ’t Schijn

Ringpark Het Schijn is een 25 ha groot onderdeel van De Grote Verbinding, een project dat de Oosterweelverbinding, de Scheldeoeververbinding…

Veiligheidscoördinatie

Op zoek naar een door de wol geverfde partner voor veiligheidscoördinatie van je openbare, publiek-private of privatieve bouwwerken? D+A klaart…

Inrichting bedrijfsterreinen

CO2-neutrale bedrijfsterreinen vormen een aanzienlijke uitdaging. D+A is je doorgewinterde partner om die duurzaamheidsuitdaging in goede banen te leiden. Zo…

Woonontwikkelingen en verkavelingen

Een aangename woonomgeving creëren die vandaag en morgen relevant is, vereist kennis van zaken. D+A is je aangewezen partner voor…

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart