Mobiliteit en verkeer

Nieuwe projecten uitwerken zonder de nodige aandacht voor mobiliteit en verkeer is ondenkbaar in onze huidige leefwereld.  Daarom worden al onze projecten ook door onze verkeerskundigen afgetoetst op duurzame mobiliteit en verkeerstechnische vereisten. Daarnaast staan zij ook in voor de opmaak van mobers en mobiliteitsplannen.

Naast de inzet van onze eigen deskundigen werken we regelmatig samen met gespecialiseerde bureaus. Zij voeren voor ons de nodige verkeerskundige onderzoeken uit en adviseren ons bij de uitwerking van complexe infrastructuurprojecten.

D+A biedt begeleiding bij de opmaak van je masterplannen. Je rekent daarbij op jarenlange ervaring met strategische plannen op verschillende schaalniveaus. Zowel voor woonomgevingen, natuurlijke sites en bedrijvenzones, als voor een combinatie van meerdere functies binnen een gebied.

Wat je nog niet wist

Bemiddeling en inspraakbegeleiding

Ontwikkeling van nieuwe projecten geeft weleens aanleiding tot uiteenlopende meningsverschillen. Ook dan reken je op D+A als professionele bemiddelaar. We…

Stabiliteitsstudies

Met een stabiliteitsstudie onderzoeken we welke maatregelen nodig zijn om de stabiliteit van je gebouw te waarborgen. Dat gaat van…

Masterplannen en stedenbouwkundige studies

Onze leefwereld is voortdurend in beweging en veel functies eisen hun plaats op in een beperkte ruimte.  Daarom moeten onze…

Van kale parking naar uniek verbindingspunt

Terwijl de werken aan het ecohotel en de ondergrondse parking lopende zijn, bereiden we alles voor om de aanleg van…

Inspraakbegeleiding

Inbreng van stakeholders integreren in uw projecten en beslissingen.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart