Profile Image

Katrijn Alexander

projectleider
ingenieur

D+A DNA sinds 2014

Specialist in

het opvolgen, begeleiden en coördineren van bouw- en infrastructuurprojecten. Als projectleider zorgt ze voor een secure kwaliteitsbewaking gedurende de vormgeving, de technische uitwerking en de uitvoering. Een transparante samenwerking met de klant vormt de basis voor een betrouwbare opvolging met als gemeenschappelijke doel het project tijdig, binnen budget en naar wens van de opdrachtgever te finaliseren. Katrijn is eveneens specialist in hydraulische modelleringen en dus expert in controleberekeningen voor wegenis- en rioleringsprojecten. De vigerende namen, codes en richtlijnen alsook de specifieke programma’s hebben voor haar geen geheimen.

Waarom bij D+A

Katrijn vond in D+A een gezond en veelzijdig studiebureau, gedragen door fijne collega’s en management, dicht bij huis.

Favoriet D+A Project