Mechelen - Stadsboulevard N16

“Van file naar flaneren.”

Door de opening van de tangent, een nieuwe weg tussen de op- en afritten van de E19 in Mechelen-Zuid en de N15 aan het Douaneplein, zijn ook heel wat andere delen van de stad Mechelen aan vernieuwing toe. Zo zullen heel wat straten en pleinen een transformatie ondergaan, waaronder de N16.

Vandaag is de N16 een brede autoweg die tot aan het Begijnhof loopt en waar geen fiets- en wandelverkeer mogelijk is. De Dijlestad wil de N16 laten hercategoriseren van een bovenlokale weg naar een lokale weg en een herprofilering overeenkomstig dit statuut. Daarom wordt de mogelijkheid onderzocht om van de N16, vanaf de Antwerpsepoort tot het kruispunt met Malinas, een aangename, groene stadsboulevard te maken.

Een mobiliteitsstudie moet uitwijzen aan welke voorwaarden moet worden voldaan om dat mogelijk te maken. De stad wil erover waken dat ten gevolge van wijzigingen de woonstraten niet gebruikt worden voor het doorgaand verkeer.

Boulevards zijn een oud wegtype dat tegenwoordig terug aan populariteit wint.  Het zijn vaak brede, meerbaans verkeersaders, soms verdeeld met een centrale middenberm, met zijstraten langs elke kant ontworpen als langzame rij- en parkeerstroken voor fiets- en voetgangersgebruik, vaak met een bovengemiddelde kwaliteit van landschapsarchitectuur door onder andere bomenrijen.

↑ Bestaande toestand

↓ Schetsontwerp nieuwe toestand

PROJECTEN DIE JOU WELLICHT OOK INTERESSEREN

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart