Mechelen - Speecqvest

“Waar wegenis ruimte voor mensen wordt„

Om de Tangent en de R6 in Mechelen optimaal te laten functioneren was een ‘downgrading’ van de Vesten noodzakelijk. Vanuit verkeerstechnisch standpunt is het perfect haalbaar om een ‘Vestenpark’ te realiseren op het grootste deel van de Vesten. De realisatie van de ondergrondse parking Bruul werd door het stadsbestuur aangegrepen om dit deel van de Vesten, namelijk de Hendrik Speecqvest tussen de kruispunten Raghenoplein en Kardinaal Mercierplein, aan te leggen volgens het concept ‘Vestenpark’. Zo werd een nieuwe beleefbare ruimte gecreëerd voor de omgeving en de bezoekers.

D+A verzorgde de technische uitwerking van het project, het rioleringsconcept, de vergunningsaanvraag en de opvolging van de uitvoering van de werken. Een startnota voor de volledige Vesten werd opgesteld en behandeld op de GBC en RMC.

D+A_studiebureau_infra_Mechelen_Speecqvest_drone1
D+A_studiebureau_Mechelen_Speecqvest_vestenpark_foto

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart