Mechelen - Speecqvest

“Waar wegenis ruimte voor mensen wordt„

Om de Tangent en de R6 in Mechelen optimaal te laten functioneren was een ‘downgrading’ van de Vesten noodzakelijk. Vanuit verkeerstechnisch standpunt is het perfect haalbaar om een ‘Vestenpark’ te realiseren op het grootste deel van de Vesten. De realisatie van de ondergrondse parking Bruul werd door het stadsbestuur aangegrepen om dit deel van de Vesten, namelijk de Hendrik Speecqvest tussen de kruispunten Raghenoplein en Kardinaal Mercierplein, aan te leggen volgens het concept ‘Vestenpark’. Zo werd een nieuwe beleefbare ruimte gecreëerd voor de omgeving en de bezoekers.

D+A verzorgde de technische uitwerking van het project, het rioleringsconcept, de vergunningsaanvraag en de opvolging van de uitvoering van de werken. Een startnota voor de volledige Vesten werd opgesteld en behandeld op de GBC en RMC.

D+A_studiebureau_infra_Mechelen_Speecqvest_drone1
D+A_studiebureau_Mechelen_Speecqvest_vestenpark_foto

Projecten die jou wellicht interesseren

Asse – stedenbouwkundige begeleiding kasteeldomein ‘De Morette’

Zowel het park, de nog aanwezige historische bebouwing als de grootschalige boomgaard hebben dringend diverse ingrepen nodig om hun behoud…

Nieuwpoort – Nieuwlandplein

Het Nieuwlandplein vormt als het ware het knooppunt waar het duinenlandscap en het strand elkaar ontmoeten.

Zottegem – Zwartestraat

In opdracht van de VMSW en de Sociale Bouwmaatschappij Vlaamse Ardennen realiseerde D+A een stedenbouwkundige studie voor het projectgebied ‘Zwartestraat’…

Provincie Antwerpen – PRUP Het Leeg – Rietbeemden

De provincie Antwerpen wenst een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan op te maken voor Het Leeg – Rietbeemden en de zone ten…

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart