Mechelen - Infrastructuurprojecten 2020-2024

Binnen het mobiliteitsbeleid wordt naar consensus gezocht tussen de verschillende actoren op vlak van ruimte, mobiliteit en verkeer met betrekking tot het grondgebied van Mechelen. Het mobiliteitsplan uit 2015 vertaalt deze beleidsvisie in een door alle actoren gedragen actieprogramma met concrete maatregelen die uitgevoerd moeten worden op korte, middellange of lange termijn.

De stad vertaalt dit in verschillende projecten: ‘Mechelen in beweging’, ‘De Tangent’, ‘De Vesten’ … waarvan er al heel wat in uitvoering zijn gegaan.

Door de opening van De Tangent, een nieuwe weg tussen de op- en afritten van de E19 in Mechelen-Zuid en de N15 aan het Douaneplein, zijn ook heel wat andere delen van de stad Mechelen aan vernieuwing toe. Het reorganiseren van het gemotoriseerd verkeer betekent dat er heel wat plaats vrijkomt voor ontharding, beleving en groen. Er komen drie parken bij met elk een eigen invulling: het Steenwegpark, Postzegelpark en Colomapark. Ook heel wat straten en pleinen zullen een transformatie ondergaan: Spildoornlaan, Begijnenstraat, Ijzerenleen, Plaisanceplein, Hoogstratenplein, …

Volg ze hier allemaal …

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart