Mechelen - De Vesten

In 2022 opent in Mechelen de Tangent, een nieuwe autoweg die de Brusselsesteenweg met het Douaneplein verbindt. Doel van deze nieuw verbinding is om het doorgaand verkeer uit de stad te houden. De bouw van een modern trein- en busstation zal samen de aanleg van de Fietspuzzel de stad in de nabije toekomst op een meer duurzame manier ontsluiten en geeft volop ruimte aan fietsers en voetgangers.

De opening van de Tangent vormt tevens de aanleiding voor een grondige herziening van de verkeerssituatie op de Vesten. Voortbouwend op het succes van de autoluwe binnenstad, die in de afgelopen 15 jaar gerealiseerd werd, voorziet de stad Mechelen nu een volledige herinrichting van gevel tot gevel op de ringweg. Het doel is om het aandeel gemotoriseerd verkeer op de Vesten gefaseerd af te bouwen en zo meer ruimte te maken voor fietsers en voetgangers in een hoogwaardige publieke omgeving. Een eerste stap wordt gezet met de Tangent. Maar om het doorgaand verkeer definitief uit de stad en van de Vesten te weren, en de leefbaarheid in de stad nog verder te versterken, zijn er verregaandere maatregelen nodig.

Segmentering van de Vesten (huidige situatie)

Segmentering van de Vesten (nieuwe situatie)

Deze impressies werden gemaakt tijdens de opmaak van de startnota en de plannen voor de inrichting met tijdelijke maatregelen. Dit is een voorafname op het definitieve ontwerp. Locatie en breedte van busbanen, fietspaden, recreatie- en groenelementen enz.. kunnen nog sterk verschuiven en worden in het ontwerp voor definitieve invulling gefinaliseerd door aangestelde studiebureau. Dat ontwerpproces loopt op dit moment verder en zal vermoedelijk begin 2023 definitief landen voor de segmenten Ragheno-Brusselpoort en omgeving Antwerpsepoort.

PROJECTEN DIE JOU WELLICHT OOK INTERESSEREN

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart