Londerzeel - ARGO-site

“Samenspel tussen mens en omgeving„

Het verleden van de ARGO-site wordt gekenmerkt door de Staatsschool die in de jaren ’70 verdween, en een voetbalveld. Deze school bracht een grote dynamiek en levendigheid met zich mee. Het is een omgeving waarbij de interactie tussen kinderen, leerkrachten en ouders een centraal gegeven was. Levendigheid is een belangrijk aspect binnen de leefomgevingskwaliteit van een buurt. Het gaat om een samenspel tussen mensen en hun omgeving. Daarom zal er binnen het project volop geïnvesteerd worden om tot een Argo site te komen waar de levendigheid terug een cruciale rol zal spelen.

De ARGO-site is een binnengebied in Londerzeel waar plaats wordt gemaakt voor groen, recreatie en wonen. 45 kwalitatieve, betaalbare en energiezuinige woningen krijgen plaats in een levendige en natuurlijk groene omgeving.

Eenvoudige, goed doordachte woningen van hoge kwaliteit, die toelaten dat de woningen met een minimum aan onderhoud lang mee kunnen gaan en waardig verouderen. Er is bewust gekozen om zoveel mogelijk grondgebonden woningen te voorzien en bij de appartementen slechts twee eenheden boven elkaar te plaatsen. Door te werken met woningen met een beperkte breedte kunnen er meer grondgebonden woningen zijn waardoor elke woning een eigen voortuin met parking en een tuin met berging krijgt. De leefruimte en de keuken grenzen respectievelijk aan de tuin en de voortuin. De woningen zijn doorzonwoningen waardoor de sociale controle verhoogd wordt, er kan vanuit zowel de leefruimte als de keuken ten alle tijde de voor- en achterzijde van het huis in het oog worden gehouden.

Bij de start van de ontwerpoefening kwam het lange aaneengesloten gebouw over als een barrière en breuk tussen de voor en achterzijde langs dit object. De activering van deze achterzijde en geleiding van
gebruikers naar deze ruimte wordt hierbij bemoeilijkt. Toch heeft deze lange atypische vorm een bepaalde aantrekkingskracht en sterkte. De opdracht voor D+A bestond er dan ook uit om een mogelijke breuk om te buigen tot een kloppend hart dat beide zijden tot leven wekt. Binnen het project zal de lange aaneenschakeling van woningen (leefkamers) de levensader vormen voor de werking van de twee aangrenzende publieke ruimtes. Hierbij moet de focus op een voor- of achterzijde vervagen. Beide zijden dienen evenwaardig te zijn maar hebben telkens een andere invulling en taak met betrekking tot de levendigheid.

Grijze/landschappelijke zone = poort plein
De toegang vanaf de Stationsstraat tot aan het plein (gelegen voor het multifunctioneel gebouw) zal groen ingericht worden. Ter hoogte van de toegangen wensen we een lage verhardingsgraad te voorzien met veel groen. Het zicht op de parkeerboxen wordt gebufferd door middel van een transparante wand en groen. Het doorgaande zicht vanaf de Stationsstraat tot aan de Eikenveld wordt ten aller tijden behouden doordat er (hoogstammig) groen langs de flanken wordt voorzien. Richting het plein wordt de verhouding groen/verharding omgedraaid waardoor we een open ruimte bekomen die plaats biedt voor diverse. Hierbij wordt het materiaalgebruik/huisstijl binnen de site gerespecteerd zodat een sterk verhaal ontstaat.

Groene/landschappelijke zone = Speellandschap
Het centrale park wordt voorzien als groene speelzone waarbij het natuurlijke karakter goed bewaakt blijft. Dit kan onder de vorm van (speel)natuur waarbij er een grote vrijheid van invulling en gebruik ontstaat, wat op zijn beurt ervoor zorgt dat de ruimte flexibel en dynamisch is in tijd en gebruik. Een doorlopende grasvlakte vormt het onderliggende canvas voor het uitwerken van de nieuwe aantrekkelijke groenruimte. Door middel van intensief en extensief beheer creëren we subtiele diversiteit en stimuleren we bepaalde gebruiken van de open ruimte. Solitaire bomen en boomgroepen functioneren als focuselementen en
zorgen voor perspectief in het landschap. We voorzien beklimbare grasglooiingen uitgerust met een veelheid van natuurlijke spelaanleidingen. Ze nodigen de kinderen en andere gebruikers/bezoekers uit tot glijden, rollen, tuimelen, klimmen, klauteren, balanceren en slingeren. We bekijken de inrichting van de groene ruimte op langere termijn. We kiezen voor een eenvoudige, onderhoudsvriendelijke en robuuste groenaanleg met bomen die ruimte en tijd krijgen om uit te groeien tot beeldbepalende groene monumenten in de wijk. Bij de soortenkeuze is er bewust gekozen voor bomen die ook dienst kunnen doen als speelboom. Naast een sterke structuur van groen spel zijn er verschillende ontmoetingsplaatsen uitgezaaid. Deze terrassen van groot formaat tegels zijn eenvoudig in plaatsing en kunnen dienst doen als buitenklasje, barbecuezone, verharde speelzone, … Deze terrassen komen in heel het gebied terug en vormen leuke plekjes in het groen met elk een eigen identiteit en invulling.

Blauwe/landschappelijke zone = Waterlandschap
In het masterplan werd het belang van water(buffering) aangehaald maar deze is niet echt tastbaar voor de gebruikers. Water biedt veel mogelijkheden naar spel, beleving maar ook rust waardoor de ruimte veel
aantrekkelijker wordt. Dit missend element wensen we in onze actieve as zeker een volwaardige plaats te geven waarbij interactie met het water een kwalitatieve meerwaarde kan bieden. Grenzend aan het bufferbekken voorzien we de nodige ingrepen zodat een voelbaar en functioneel waterlandschap kan ontstaan. Hiervoor is het aangewezen om de ontsluiting naar de solitaire woonblokken te verschuiven naar het zuiden, waardoor deze gedeeltelijk samenvalt met de ontsluitingsweg langsheen het S-vormig gebouw. Dit zal ervoor zorgen dat de hoeveelheid verhard oppervlak zal verminderen.

In opdracht van ACH Bouw, in samenwerking met A2D architecture 2 design, Stabitec, Saneco en Van Buggenhout.

Wat je nog niet wist

Zottegem – Zwartestraat

In opdracht van de VMSW en de Sociale Bouwmaatschappij Vlaamse Ardennen realiseerde D+A een stedenbouwkundige studie voor het projectgebied ‘Zwartestraat’…

Sint-Katelijne-Waver – RUP Golfclub De Wijnvelden

Een oplossing bieden voor de huidige zonevreemde problematiek van de bestaande golfclub met 9-holes.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart