Liedekerke - Stationsomgeving

“Openbaar vervoer vindt natuur„

Met Team A8 (D+A, SBE & OMGEVING) werd gewerkt aan de stationsomgeving van Liedekerke in opdracht van het Agentschap Wegen & Verkeer (AWV), de gemeente Liedekerke, de NMBS-holding, Infrabel en TMWV (partner van water-link). Dit project werd van louter een ontwerpopdracht voor de infrastructuur verruimd tot een brede aanpak voor een nieuwe, levendige publieke ruimte die wordt toegevoegd aan het weefsel van Liedekerke. Het totaalproject voldoet daarmee perfect aan de suggesties uit het milieueffectenrapport en gaat bovendien nog verder. Bij het ontwerp lag de focus op alle essentiële onderdelen van een hedendaagse stationsomgeving. Omwille van de nabije waardevolle natuurelementen, waaronder het natuurreservaat De Valier in de vallei van de Bogijnengracht, werden de geplande infrastructuren in oppervlakte tot een strikt noodzakelijk minimum herleid. Verder worden de mobiliteit en de leefbaarheid op een evenwaardige manier behandeld.

De vallei van de Bogijnengracht blijft bewaard als te ontwikkelen natuurgebied. De gracht wordt verbreed om zo zacht glooiende oevers te creëren. Zo komen de lager gelegen delen onder water te staan en worden dit zones met een breed gamma aan water- en oevervegetaties. Om de natuur in de vallei niet te verstoren, werden de noodzakelijke verbindingen gerealiseerd met ecobruggen op pijlers.
Na de herinrichting van de vallei van de Bogijnengracht kan in deze groene stationsomgeving maar liefst 33.000 m3 gebufferd worden bij hevige regenval.

stadsomgeving liedekerke expertise door d+a
D+A_studiebureau_infra_Liedekerke_Stationsomgeving_drone

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart