Landinrichtingsproject Water-Land-Schap

11.04.2019

Landinrichtingsproject Water-Land-Schap

Vlaanderen trekt 5,75 miljoen euro uit voor klimaatadaptieve maatregelen binnen het landinrichtingsproject Water-Land-Schap.  Een project dat D+A samen met 1010 au heeft vorm gegeven in opdracht van de provincie Vlaams-Brabant.

Die landinrichtingssubsidie is een hefboombudget om in de 14 geselecteerde deelprojecten voor 10 miljoen euro aan klimaatadaptieve maatregelen te nemen in co-creatie met landbouwers en eigenaars.