Keerbergen - BPA Zonevreemde sport en recreatie

“Rechtszekerheid voor recreatief gebruik„

Vanuit het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (in opmaak) en het onderzoek naar de gewenste (recreatieve) structuur worden de sportinfrastructuren van SC Keerbergen (Raambeekweg) en TC Keerpunt ’65 (Dijlestraat) opgenomen in het BPA zonevreemde sport en recreatie.

Het BPA biedt aan deze zonevreemde sportinfrastructuren rechtszekerheid voor het recreatief gebruik van de bestaande infrastructuren en biedt tevens de nodige ontwikkelingsmogelijkheden voor de toekomst.

Doelstellingen:

  • Behouden als sportinfrastructuur op wijkniveau.
  • Optimaliseren van de parkeerruimte.
  • Optimaliseren van de bebouwing.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart