Keerbergen - BPA Zonevreemde sport en recreatie

“Rechtszekerheid voor recreatief gebruik„

Vanuit het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (in opmaak) en het onderzoek naar de gewenste (recreatieve) structuur worden de sportinfrastructuren van SC Keerbergen (Raambeekweg) en TC Keerpunt ’65 (Dijlestraat) opgenomen in het BPA zonevreemde sport en recreatie.

Het BPA biedt aan deze zonevreemde sportinfrastructuren rechtszekerheid voor het recreatief gebruik van de bestaande infrastructuren en biedt tevens de nodige ontwikkelingsmogelijkheden voor de toekomst.

Doelstellingen:

  • Behouden als sportinfrastructuur op wijkniveau.
  • Optimaliseren van de parkeerruimte.
  • Optimaliseren van de bebouwing.

Projecten die jou wellicht ook interesseren

Grimbergen – RUP herbestemming open ruimte

Met dit RUP werd beslist om de tientallen hectare in Humbeek en Beigem niet meer als woonuitbreidingsgebied te bestemmen, maar…

Nieuwpoort – Nieuwlandplein

Het Nieuwlandplein vormt als het ware het knooppunt waar het duinenlandscap en het strand elkaar ontmoeten.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart