Inrichting bedrijfsterreinen

CO2-neutrale bedrijfsterreinen vormen een aanzienlijke uitdaging. D+A is je doorgewinterde partner om die duurzaamheidsuitdaging in goede banen te leiden. Zo dragen wij, samen met jou, ons steentje bij tot een klimaatvriendelijke toekomst.

studiebureau d+a inrichting bedrijfsterrein

Stapsgewijze aanpak

We voeren eerst een minutieus onderzoek uit van:

  • het plangebied
  • geldende voorschriften
  • ontwikkelings –en ontsluitingsmogelijkheden

Daarna brengen we alle gegevens nauwgezet in kaart. En stellen we een eerste visienota op ter bespreking met de opdrachtgever en de betrokken instanties. Visienota goedgekeurd? Dan werken we het ontwerp uit in een uitvoeringsdossier. Tot slot stellen we de vergunningsaanvragen en de subsidiedossiers op.

Belangrijke aandachtspunten

  • optimaal en efficiënt terreingebruik
  • ruimtelijke inpassing in de omgeving
  • bereikbaarheid
  • energievoorziening
  • waterbeheer
  • ecologie
Inrichting bedrijfsterrein Duwijck

Wat je nog niet wist

Woonontwikkelingen en verkavelingen

Een aangename woonomgeving creëren die vandaag en morgen relevant is, vereist kennis van zaken. D+A is je aangewezen partner voor…

Van kale parking naar uniek verbindingspunt

Terwijl de werken aan het ecohotel en de ondergrondse parking lopende zijn, bereiden we alles voor om de aanleg van…

Vooroplevering van uniek sportproject te Keerbergen

Het FIH gecertificeerde kunstgrasveld voor competitiehockey te Keerbergen werd getest en goedgekeurd. De vooroplevering van die unieke project is gebeurd.

Blauwgroen Vlaanderen

Aquafin NV en Vlario lanceerden in juni een website om professionals die zich bezig houden met de inrichting van de…

Stabiliteitsstudies

Met een stabiliteitsstudie onderzoeken we welke maatregelen nodig zijn om de stabiliteit van je gebouw te waarborgen. Dat gaat van…

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart