Inrichting bedrijfsterreinen

CO2-neutrale bedrijfsterreinen vormen een aanzienlijke uitdaging. D+A is je doorgewinterde partner om die duurzaamheidsuitdaging in goede banen te leiden. Zo dragen wij, samen met jou, ons steentje bij tot een klimaatvriendelijke toekomst.

studiebureau d+a inrichting bedrijfsterrein

Stapsgewijze aanpak

We voeren eerst een minutieus onderzoek uit van:

  • het plangebied
  • geldende voorschriften
  • ontwikkelings –en ontsluitingsmogelijkheden

Daarna brengen we alle gegevens nauwgezet in kaart. En stellen we een eerste visienota op ter bespreking met de opdrachtgever en de betrokken instanties. Visienota goedgekeurd? Dan werken we het ontwerp uit in een uitvoeringsdossier. Tot slot stellen we de vergunningsaanvragen en de subsidiedossiers op.

Belangrijke aandachtspunten

  • optimaal en efficiënt terreingebruik
  • ruimtelijke inpassing in de omgeving
  • bereikbaarheid
  • energievoorziening
  • waterbeheer
  • ecologie
Inrichting bedrijfsterrein Duwijck

Wat je nog niet wist

Vooroplevering van uniek sportproject te Keerbergen

Het FIH gecertificeerde kunstgrasveld voor competitiehockey te Keerbergen werd getest en goedgekeurd. De vooroplevering van die unieke project is gebeurd.

Bemiddeling en inspraakbegeleiding

Ontwikkeling van nieuwe projecten geeft weleens aanleiding tot uiteenlopende meningsverschillen. Ook dan reken je op D+A als professionele bemiddelaar. We…

Zennepark als laatste fase van stadsuitbreidingsproject Nederhem

Als laatste fase van het stadsuitbreidingsproject Nederhem wordt het Zennepark aangelegd. D+A nv staat in voor de uitwerking van het ontwerp en…

Technische expertise

Sommige kwesties vragen om een dringende tussenkomst. Denk aan wateroverlast, de berekening van een structuur voor een installatie op een…

Ruimtelijke ordening – ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP)

De ruimtelijke structuurplannen en beleidsplannen vormen het kader waarbinnen ruimtelijke ontwikkelingen zich kunnen voordoen. Er is een groot instrumentarium voorhanden…

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart