Inrichting bedrijfsterreinen

CO2-neutrale bedrijfsterreinen vormen een aanzienlijke uitdaging. D+A is je doorgewinterde partner om die duurzaamheidsuitdaging in goede banen te leiden. Zo dragen wij, samen met jou, ons steentje bij tot een klimaatvriendelijke toekomst.

studiebureau d+a inrichting bedrijfsterrein

Stapsgewijze aanpak

We voeren eerst een minutieus onderzoek uit van:

  • het plangebied
  • geldende voorschriften
  • ontwikkelings –en ontsluitingsmogelijkheden

Daarna brengen we alle gegevens nauwgezet in kaart. En stellen we een eerste visienota op ter bespreking met de opdrachtgever en de betrokken instanties. Visienota goedgekeurd? Dan werken we het ontwerp uit in een uitvoeringsdossier. Tot slot stellen we de vergunningsaanvragen en de subsidiedossiers op.

Belangrijke aandachtspunten

  • optimaal en efficiënt terreingebruik
  • ruimtelijke inpassing in de omgeving
  • bereikbaarheid
  • energievoorziening
  • waterbeheer
  • ecologie
Inrichting bedrijfsterrein Duwijck

Wat je nog niet wist

Blauwgroen Vlaanderen

Aquafin NV en Vlario lanceerden in juni een website om professionals die zich bezig houden met de inrichting van de…

Ruimtelijke ordening – ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP)

De ruimtelijke structuurplannen en beleidsplannen vormen het kader waarbinnen ruimtelijke ontwikkelingen zich kunnen voordoen. Er is een groot instrumentarium voorhanden…

Landschapsinrichting

Hulp nodig bij het creëren van een functioneel, duurzaam en esthetisch landschap dat past bij uw specifieke noden en wensen?

Inspraakbegeleiding

Inbreng van stakeholders integreren in uw projecten en beslissingen.

Baanbrekende plannen voor de Vesten in Mechelen

Stad Mechelen voorziet een volledige herinrichting van gevel tot gevel op de ringweg. Het doel is om het aandeel gemotoriseerd…

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart