Hoe zit het met de tienjarige aansprakelijkheid van de architect en de aannemer?

De architect en de aannemer moeten voldoen aan hun ‘wettelijke opdracht’, maar hun plichten en verantwoordelijkheden gaan veel verder dan dat. Op de werf raken de missies van architect en aannemer vaak vervlochten. Het kan het dan ook lastig zijn om te bepalen wie er verantwoordelijk is bij een fout.

Het takenpakket van de architect

De wettelijke opdracht van de architect:

    • een degelijk ontwerp maken
    • de uitvoering van de werken controleren
    • bijstand verlenen bij de oplevering

Daarnaast treedt hij op als onafhankelijke adviseur van de bouwheer om technische, financiële en juridische problemen te voorkomen. Zo doet de architect bijvoorbeeld eerst onderzoek naar de mogelijkheden en beperkingen van de bouwplaats, checkt hij de betrouwbaarheid van de aannemer en waakt hij over het budget.

De tandem architect-aannemer

De aannemer staat in voor de uitvoering van de werkzaamheden. De architect waakt erover dat dit optimaal gebeurt. Blijkt een opdracht technisch onuitvoerbaar? Dan moet de aannemer dat aan de architect melden. Als beiden goed op elkaar zijn ingespeeld en hun plichten vervullen, loopt alles van een leien dakje. Maar wat als dat niet het geval is en er achteraf ernstige zichtbare of niet-zichtbare gebreken in de constructie worden vastgesteld?

D+A_studiebureau_Zaventem_Leeuwenveld_Skoda_Seat_Centre_buitenkant

10 jaar verantwoordelijk na definitieve oplevering

Als er na de definitieve oplevering fouten opduiken die de stevigheid van het gebouw in gevaar brengen, zijn de kosten van herstellingen en andere schade voor de architect en/of de aannemer. Op voorwaarde dat de eigenaar met het nodige onderhoudswerk als een goede huisvader voor het gebouw zorgt.

Wanneer zijn architect en aannemer in fout?

De aansprakelijkheid van de architect geldt bij een conceptiefout. Hij tekende namelijk iets in zijn plan dat de stabiliteit structureel in het gedrang brengt. De aannemer kan medeaansprakelijk worden gesteld als hij had moeten weten dat de uitvoering tot problemen kon leiden. 

Gaat het om een constructiefout die de architect tijdens de opvolging van de werkzaamheden had moeten opmerken? Dan kan hij daarvoor samen met de aannemer verantwoordelijk worden gesteld. 

De 10 jaar aansprakelijkheid van de architect en de aannemer geldt ook voor lichtere gebreken die bij de oplevering niet zichtbaar waren. Bijvoorbeeld het verkleuren van een lichtstraat waardoor de lichtinval niet blijft zoals voorzien.

Aan de bouwheer om het bewijs te leveren

Toch zijn veel verantwoordelijkheden en risico’s voor rekening van de opdrachtgever. Gaat het mis? Dan ligt de volledige bewijslast van het feit dat een van de bouwpartijen (aannemer, architect, studiebureau, …) zijn plicht niet uitvoerde dan ook bij de bouwheer. Dat is veel lastiger bij een inspanningsverbintenis dan bij een resultaatsverbintenis.

Laat D+A de verantwoordelijkheid nemen

En wat als de opdrachtgever nu maar één contract zou afsluiten voor heel het project, enkel met D+A? Dan gaan wij rechtstreeks de verbintenissen aan met alle andere partijen. Jouw project wordt 100 procent onze verantwoordelijkheid. Mocht er toch iets mislopen, dan is dat óns probleem en lossen wij het voor jou op. D+A als co-bouwheer, een sterk plan!

Wat je nog niet wist

Uw stad of gemeente klimaatbestendig inrichting – stadsboulevard

Stadsboulevards: brede, groene straten die niet alleen dienen als verkeersader, maar ook als ontmoetingsplek en groene oase in de stad.

Internationale Dag van de Witte Stok – Integraal toegankelijk publiek domein

Op 15 oktober wordt het publiek gesensibiliseerd over het hulpmiddel waardoor personen met een visuele handicap zich dagelijks op een…

Wereldwaterdag 2022

Thema voor Wereldwaterdag 2022: Grondwater, het onzichtbare zichtbaar maken.

De vele voordelen van BIM

Bouw Informatie Model of BIM is een digitale representatie van alle fysieke en functionele kenmerken van een gebouw. Het zorgt…

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart